Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: j
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0178
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ARS 3/1991
časopis Ústavu
dějin umenia
Slovenskej akadémie vied
Hlavný redaktor:
Ján Bakoš
Výkonný redaktor:
Juraj Žáry
Redakčná rada:
Ján Abelovský, Alexander Avenarius, Ján Bakoš, Dana Bořuto-
vá, Anton Glatz, Ivo Hlobil, Štefan Holčík, Jiří Kroupa, Iva
Mojžíšová, Ivan Rusina, Milan Togner, Juraj Žáry
Technická redaktorka:
Eva Koubeková
Adresa redakcie:
Ústav dějin umenia SAV
Dúbravská 9
813 64 Bratislava
tel. 378 3403, 378 3405

Obsah
ŠTÚDIE
Eva Toranová: K problematike bytovej kultůry koncom
středověku na Slovensku 169
Daniel Rexa: K problematike středověkých iluminovaných
rukopisov na Slovensku 186
Kuno Schumacher: Dokumenty umeleckej a stavebnej čin-
nosti 17. a 18. storočia z archívov rodu Pálffyovcov
v ŠSÚA 193
Zuzana Karasová: Pamiatková starostlivost’ 19. storočia
ako jeden z prejavov historizmu. Reštaurátorský puriz-
mus 203
Marián Veselý: Vývinové tendencie slovenského knižného
umenia v rokoch 1918—1988 214
RECENZIE
Milan Togner: Středověká nástěnná malba v Gemeri (Juraj
Žáry) 237

Na obálke:
Detail tabulovej malby z hlavného oltára v kostole sv. Kríža
v Križovanoch. Okolo 1510—1520
Vytlačila SVORNOSŤ, š. p. Bratislava. Vychádza ako štvorme-
sačník tri rázy do roka. Ročné předplatné Kčs 144.—Jednotlivé
čísla Kčs 48.— Rozšiřuje, objednávky a předplatné přijímá PNS
— ÚED Bratislava, ale aj každá pošta a doručovatel. Objednáv-
ky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz
tlače, nám. Slobody 6, 817 59 Bratislava

© VEDA, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 1991
loading ...