Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 170
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0180
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
nu.11 Vedla postele stáli truhly: velká pri záhlaví
(grosse truchn bey der haubten), malá na čelnej
straně (kleyn kysten vor dem pedt) a po právej
straně prázdna debna (auf der gerechten seytn ain
lare kistn). V truhlách boli uložené vzácné, kožuši-
nami a striebornými oděvnými doplnkami zdobené
rúcha, dva obrusy, zo zatkávanou modrou niťou
(zwey offned tischtuchn mit plabn garn gewirkt),
v zapečatenom koženom vrecúšku rožne dihopisy,
korálový růženec, červené rukavice s náševkami,
závoje12 (o jednom z nich poznamenali, že ho dala
do zálohu manželka krajčíra Jakuba).
Vo vel’kej truhle boli tiež oděvy, plachty z jemné-
ho talianskeho a polohrubého plátna13, tri ručníky,
pol bálu bieleho barchetu na postelová bielizeň
a dva cínové štandy.14.
K zariadeniu tejto izby patřila aj žrď, cez ktorú
sa prevesovaii peřiny,15 cestovná postel’ (raespedt)
s dvomi spodnými peřinami, koženou poduškou,
peřinou a koltrou16 (ain seydenes golter innen weis
aussen grauen), číže s akýmsi prešívaným papló-
nom. Držali tu aj zbraně: páť róznych kuší a jednu
pušku (drey armbrost, zwo windten, zwey khecke
und ain handpuxssen17).
V komoře nad bránou stála cestovná postel', na
spodnej perine s barchetovou návlečkou,18 patřili
k nej tri velké a tri malé podušky a peřina. V komo-
ře bola aj zamknutá a zapečatená truhla, v ktorej
našli šesť strieborných čaší s pozlátenými ráfami
(schinpecher mit gulten Raiffen19), plochá pozláte-
ná čiašku a strieborný pokál (wais silbrein koppl20),
dvanásť pozlátených, erbmi ozdobených lyžíc
a štyri ďalšie lyžice. Bolo tu aj 25 kusov róznych
strieborných i pozlátených šperkov a oděvných do-
plnkov — zlaté prstene, spony, uzávěry, nákončia
opaskov (senkhel) a opasky, napr. červený opasok
so šiestimi pozlátenými sponami, strieborný opa-
sok na zlatom práme ozdobený písmenami a šiesti-
mi zlatými sponami, korálový růženec so striebor-
ným krížom a piatimi pozlátenými guločkami a tri
perlové prámy.
V dalšej miestnosti (stubn kammer) bol slamník
(ain pedt) velká i malá poduška a peřina. Nachá-
dzala sa tu aj prázdna almara a dve mosadzné
umývadlá (zwe messene peckh). V zaklenutej miest-
nosti vedla komory, skladu, stála dětská postel so
spodnou peřinou, plachtou a starou poduškou. Bo-
li tu aj dve ďalšie postele, ktoré mal Zeller v zálohu.

V komoře pre zásoby potravin (speis kammer)
stála malá poste! (spanpettl) so spodnou peřinou,
poduškou, dvoma hrubými konopnými plachtami
a peřinou. Okrem toho tu zaznamenali aj výčapný
stôl (schenktisch)21 a slamník s konopnými plachta-
mi.
V pivnici sa nachádzali sudy s vínom (ain dre-
yling und drey halbe feud),22 páť sudov málo byť
u manželky bývalého městského pisára, štyri ďalšie
sudy s mladým a jeden s hotovým vínom u Michala
Meigsnolda.23
Napokon sa uvádzali predmety, ktoré boli ulo-
žené v malej izbe (in der klayn stubn). Okrem ko-
berca v pázdre (in ainem fotral item ain thebich), tu
bol uskladněný aj cínový riad, a sice kanvice, fíaše,
podložky pod hrnce, cínová slánka, mísy, podnos,
misky na ehren a ploché taniere resp. cínové pláty.24
* * *
Sápis pozostalosti pekára Zellera zachytil pred-
mety podlá ich umiestnenia v jednotlivých miest-
nostiach, a tak sa tu zároveň črtá priestorová sklad-
ba a vnátorná dispozícia Zellerovho domu. Ozna-
čenie jednej z komor (kammer obn dem Thor)
dovoluje předpokládat’, že dom bol poschodový.
Nevieme, či v poradí prvá zo zapísaných miestnosti
(stubn khomod) bola na přízemí v blízkosti más-
hauzu (připadne sa s ním aj stotožňovala), alebo sa
nachádzala na poschodí. Pravdepodobnejšou sa
zdá byť druhá alternativa. Předpokládáme, že v sú-
lade s postupným vybudováním poschodia ako
obytnej časti honosnějších meštianskych domov
bol aj Zellerov „stubn khomod“ situovaný na ulič-
nej straně poschodia. Samotné označenie tejto izby
zdórazňuje, že ide o miestnosť, ktorá svojim uživa-
telem poskytuje pohodlie a relativný dobový kom-
fort, to znamená, že sa dal vykúriť a mal dostatek
denného světla. K najcennejšiemu mobiliáru takej-
to izby patřila velká postel, ktorá bola miestom
odpočinku pre viacerých členov rodiny; v Zellero-
vej velkej posteli boli preto tri spodné peřiny, tri
velké a tri malé podušky. V středověku bývala
postel vedno so spodnými peřinami, plachtami,
peřinami a poduškami vždy predmetom závětě; ak
Narodenie sv. Mikuláša, tabulová malba z bývalého hlavního
oltára vo farskom kostole v Prešove, 1520. Foto T. Leixnerová

170
loading ...