Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 197
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0207
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zoznam archívnych materiálov
1. Pohřeb Štefana a Jána Pálffyho*
sign. A. VIII, L. 1, F1
Caspar Zürreher, Bürger und Schlosser in Wien
Zhotovil konzolové podpory na žrde zástav, časti
k pohřebným štítom, a 10 mreží v tvare plameňa.
Účet z 24. mája 1646 (s. 19—20).
Heinrich Haindslman (Hainslman), bürgerl. Tisch-
ler in Wien
Zhotovil 2 vel’ké truhly, 2 žrde zástav zo smrekov-
cového a bukového dřeva, truhlu na erby, dve vel-
ké truhly na pohřebné štíty, dve truhly na obrázky
svátých („bildel“), ďalej zhotovil truhly na zbraně
a výstroj a dlhú truhlu na dvoch oblých tyčiach na
zvinuté zástavy. Bez dátumu a miesta (s. 23).
Christian Knörr (Khnore/Khnöre/Khnörr), Ma-
lermeister5
Podlá zmluvy („conduct“) maluje erby pre grófa
(Jána) Pavla Pálffyho. (Bez miesta a dátumu). Na-
maloval 14 celých štítov s erbom na papier, 150
štítkov na papier, 200 celých znakov na... (?), na-
maloval 60 celých znakov na tapetový pult, 74
celých znakov, 4 velké štíty na oltář, zhotovil ďalšie
pozlacovacie a maliarske práce. (Účet z 30. mája
1646, s. 273). V marci a máji 1646 sa uvádzajú aj
ďalšie účty k zmluvným prácam („conduct arbeit“)
(s. 268—272, 307).
Zacharias Läufer (Lauffer), Hofzinngießer zu
Wien
Urobil z cínu („Grobzinn“) 2 truhly s vrchnák-
mi pre grófov Štefana a Jána Pavla Pálffyho a po-
zlátil ich. (Účet zo 14. marca 1641, s. 249) 21.
mája 1646 dodal rakvy z Viedne (s. 281 a sign.
A. VIII, L.3, F. 1, s. 14).
sign. A. VIII, L.3, F. 1
Andree Bertinoli (Bertinadi), Stukkateur6
Zhotovil obrazy pre castum doloris. Jeho účet sa
zaplatil 6. mája 1646 (s. 12 a 74).
sign. A.Vlil, L.3, F. 1

Elia Widman (Windtman), Kupferstecher zu Bra-
tislava
Zhotovil platňu na mědirytinu castrum doloris
a obdržal za ňu splátku 22. mája 1646 (s. 14).
Barbara Wölfin, Wittwe und Kupferdruckerin zu
Wien
24. mája 1646 jej zaplatili za tlačenie došky zhoto-
venej E. Windmanom (s. 14). Doplatok za uvedenú
prácu následoval 2. júla 1646 (s. 18).
Hans Khuen, Bildhauer zu Wien7
Dostal doplatok za dva posmrtné štíty pre grófov
Štefana a Jána Pálffyho. Bratislava, 26. mája 1646
(s. 15).
Christian Khuen, Maler
Honorovaný za svoju zmluvnú prácu 30. mája 1646
(s. 15).
Pietro Maino Maderno, kaiserlicher Steinmetz aus
Wien8
Zaplatili mu za práce na Červenom Kameni podlá
nezisteného účtu, ktorý sám spomína. Účet sa za-
platil 6. mája 1646 (s. 12 a 74).

2. Práce na páljfyovskom ,,Freihofe“ na zámockom
kopcř
sign. a. VIII, L. 3, F. 1
Lucas Melser, Maler zu Bratislava
Renovoval „Unser Lieben Frauen Bildt, so ober
dem Thor in dem Preßpurger Garten haus stehet“
a na potvrdenie mu zaplatili 30. mája 1646 (s. 18).
Giacomo Bonanicin, „wälscher“ Maler
Obdržal doplatok za štyri historické mal’by, ktoré
namaloval „all Fresko“ v palatínovej spálni. Účet
mu zaplatili 22. januára 1649 (s. 70, 79).
Andree Bertenadi (Berthenada) Bertinoli, Stukka-
teur10
Zaplatili mu za prácu na bratislavskej grotte bez
uvedenia roku. Podlá poradia záznamov možno
účet zařadit' do rokov 1647 až 1649 (s. 35 (?) a 77).

197
loading ...