Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
© Małgorzata Smorąg Różycka

Nakładem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków, ul. Grodzka 5 3

Fotografie: Mirosław Mróz

Projekt, skład i łamanie: Natalia Gąsiorowska-Czarny,

Agencja Reklamowa Padjas, Kraków, ul. Mogilska 69
Druk: Drukarnia Sklemarz, Kraków, ul. J. Lea 11 8

Recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Zdzisław Zygulski jun.

Wydanie publikacji dofinansowane przez
Komitet Badań Naukowych
i

Instytut Historii Sztuki UJ

ISBN 83-904945-5-

Institut fur Europaische Kunstgeschicitte
der Universit3t Heidelberg

Irw.Nr. tN
 
Annotationen