Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 2
DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0008
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Obsah

Inhalt

Codepxauue

Table des matières

V
Maria Malíková Neznámy obraz z Maulbertschovej dielne v Prus-
kům 124
Ein unbekanntes Bild aus der Maulbertsch-Werk-
statt in Pruské
Hen3BecTHafl Kapru na H3 MacrepcKoft Mayjibéepqa
b npycKOM
Le tableau inconnu de l’atelier de Maulbertsch à
Pruské

III.

Eugen Sabol
Z dějin výtvarného života v Košiciach a v začiat-
koch predmníchovskej CSR 132
Ema Marková
Novoměstská tkanina s antickým motívom kvad-
rigy 134
Klára Kubi&ková
Príspevok k typologii středověkého oltára na Slo-
vensku 137
Otomar Gergelyi
Přestavba tovarníckeho kaštiela v r. 1730—1750 140
Katarina Jančová
Poznámky k slovenským vedutám v grafických
zbierkach Varšavy, Gdanska a Krakova 142

ars
1967 * I, ročník I.

universitatsA
BIBLIOTHEK
HEIDELBERG)

umělecko-historická revue Ústavu dějin umenia Slovenskej akademie
vied
hlavný redaktor dr. Marian Váross, DrSc., člen korespondent SA V, výkonný
redaktor Leo Kohút, prom. hist.
redakčná rada: doc. dr. Alžběta Gúntherová, inž. Ján Hraško, dr. Jiří Kostka,
inž. arch. Ivan Kuhn CSc., Anna Petrová CSc., Ladislav Saučin CSc., dr.
Karol Vaculík CSc.
Vydalo Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislavě roku 1966 ako
svoju 1137. publikáciu. Stráň 144, obrázkov 114, příloh 4. Úpravu navr-
hol Leo Kohút, prom. hist., redaktorka VSÁV Olga Fabiánová, technický
redaktor Karol Dufek. Vychádza polročne. Rozšiřuje Poštová novinová
služba. Objednávky a předplatné přijímá PNS — ústředna expedícia tlače,
administrácia odbornej tlače, Bratislava, Gottwaldovo nám. 48. Objednávky
do zahraničia vybavuje PNS — ústředna expedícia tlače, odd. vývozu tlače,
Praha 1, Jindřišská 14. Vytlačili Tlačiarne SNP, n. p., Martin. AH 20,20
(text 14,76, ilustrácie 5,44), VH 20,63. Náklad 800 výtlačkov. V-06*61231.
71 — 092— 66
09/3 - 403-30
loading ...