Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 39
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0047
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


1. Prvý návrh na stavbu kostola vo Višňovom., 2. polovica
18. stor.

2. Realizovaný projekt kostola vo Višňovom, 2. polovica
18. stor.

na okraji sochy sv. Jána Nepomuckého a sv.
Františka Xaverského; na nadstavci v střede
socha Boha Otca a po stranách sochy anjelov.
Bočné oltáře doplnili interiér roku 1720. Oltář
na právej straně mal v střede sochu Panny Márie
s dieťatkom; korunku nad jej hlavou držali dva ja
an jeli; po stranách sochy Panny Márie holi sochy
svätcov. Nadstavec niesol v střede obraz Navští-
venia Panny Márie. Bočný oltář na 1'avej straně
(oltář Ukrižovania) mal na svojej báze obraz
Poslednej večere, v střede obraz Ukřižovaného
s Bolestnou Matkou, po oboch stranách sochy
svätcov, v nadstavci sochu sv. Mikuláša a sochy
anjelov. Bohato členený parapet kazatelnice
vyplňali sochy štyroch evanjelistov a dvoch uči-
telov církvi, baldachýn kazatelnice zdobila plas-
tika holubice. Z celého vnútorného zariadenia
zachovala sa iba ranobaroková socha Madony
a socha Panny Márie z bočného oltára.9
Pútnický kostolík vo Višňovom čoskoro nesta-
čil pojat velké množstvo pútnikov pri mariánských

pútiach. V rozpatí niekolkých desaťročí bol až
trikrát rozšířený. Ale aj po trojnásobnom rozšíření
ukázal sa byť malým, ba začal ohrožovat bezpeč-
nost návštěvníkovi múry kostola na viacerých
miestach velmi popraskali.10
V polovici 18. storočia presťahoval sa zo zdra-
votných dóvodov z Kremnice do Višňového
bohatý měšťan Ján Zaffiri, muž širokého rozhladu
a jemného uměleckého vkusu.11 Zaffiri videi
neutešený stav pútnického kostola. Keď sa stal
jeho kurátorom, hned začal vymáhat u nitrian-
skeho biskupa Jána Gusztinyiho stavbu nového,
priestranného kostola. Z Kremnice povolal skúse-
ného architekta Petra Millera, aby vyhliadol
vhodný pozemok a vypracoval plány. Miller
vypracoval dva návrhy na stavbu nového kostola.
Jeden na stavbu velmi skrommného jednolodb-
vého priestoru s jednou vežou na západnej straně,
druhý na stavbu náročnejšieho kostola s dvoma
vežami a dvoma sakristiami.12
Prvý návrh, obsahujúci pôdorys a pozdížny

39
loading ...