Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 65
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0073
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
8. E. A. Poe,
Havran, 1943,
tušová kresba
perom.

Už polnočné slietli tóne, myse! v fažkej dumě lonie,
hlavu kloním ponad listy dávných spisov starých vier,
sen už temer sadnul v riase, v priser plnom nočnom čase,
zrazu suchot, klepot v hlase čudnom znie od mojich rivier,
„Pozdný host', snátf—myslím stajme — tápe hen u mojich dvier.“
Tolko len a nič viac, ver.


titulný list, 5 celostranových, 8 polstranových
ilustráeií a 3 koncovky (kresby). Kníhtlač, po-
lopl.
64. František Hečko: SLOVANSKÉ VERŠE 8°
Vydal SSV v Trnavě, 1946, v edícii Dom, zv. 5.
Vytlačila Kníhtlačiareň SSV v Trnavě.
Obálka (kresba a sádzané písmo), 4 celostranové
ilustrácie (kresby). Kníhtlač, brož.
65. Ivan Horváth: VÍZUM DO EURÓPY 8°
Vydala MS v Martine, 1946. Vytlačila Neografia,
úč. spol. v Martine. Graficky upravil Dušan Sulc.
Obálka (kresba a sádzané písmo.), 5 celostranových
ilustráeií. Kníhtlač, brož.
1947
66. Félix Salten: BAMBIHO RODINA 8°
Vydala MS v Martine, 1947, v edícii Dobré slovo,
zv. 85. Vytlačila Neografia, úč. spol. v Martine.
Graficky upravil Dušan Sulc.
Obálka (farebná kresba a kreslené písmo), 4 celo-
stranové ilustrácie (farebné kresby), 11 polstrano-
vých a 33 žáhlavných ilustráeií (kresby). Kníhtlač
a ofset, brož.
67. Nino Salvaneschi: KATEDRÁLA BEZ BOHA 8°

Vydal SSV v Trnavě, 1947, v edícii Svět, séria C,
zv. 23. Vytlačila Kníhtlačiareň nakladatelského
družstva v Prešove.
Obálka (farebná kresba a sádzané písmo), polep
(kresba). Kníhtlač, polopl.
68. Marián Gerlach: KRV Z JEHO KRVI 8°
Vydal SSV v Trnavě, 1947, v edícii Dom, zv. 10.
Vytlačila Práca v Žiline.
Obálka (kresba a sádzané písmo). Kníhtlač, brož.
69. L. A. Cárská: MARUEKA 8°
Vydal O. Trávníček a spol. v Žiline, 1947. Vytlačila
Pravda, filiálka v Žiline.
Obálka (farebná kresba a kreslené písmo), 4 celo-
stranové ilustrácie (kresby). Kníhtlač, polopl.
70. Timrava: PŘÍPAD JÁNA HRKAEU A INÉ
POVIEDKY 8°
Vydala MS v Martine, 1947, v edícii Zobrané spisy
Timravy, zv. II. Vytlačila Neografia, úč. spol.
v Martine. Graficky upravil Dušan Šulc.
Frontispic (kresba). Kníhtlač, brož.
71. Pavol Dobšinský: PROSTONÁRODNÉ SLOVEN-
SKÉ ROZPRÁVKY (I. zv.) 8°
Vydala MS v Martine, 1947. Vytlačila Neografia,
úč. spol. v Martine. Graficky upravil Dušan Šulc.
Ex libris (kresba), frontispic (farebná kresba),

5

65
loading ...