Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 70
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0078
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
Obálka (farebná kresba a kreslené písmo), frontispic
(kresba). Kníhtlač, brož.
1 13. Vissarion Sajanov: NEBO NA ZEMI (II. zväzok) 8°
Vydala MS v Martine, 1951, v edici i Slovanská
knižnica, zv. 34. Vytlačila Neografia, n. p. v Martine.
Obálka (farebná kresba a kreslené písmo), frontispic
(kresba). Kníhtlač, brož.
114. Štefan Žeromski: PREDJARIE 8°
Vydala MS v Martine, 1951, v edícii Slovanská
knižnica, zv. 28. Vytlačila Neografia, n. p. v Martine.
Obálka (farebná kresba a sádzané písmo). Kníhtlač,
brož.
115. Janko Král': SÚBORNÉ DIELO 8°
Vydala MS v Martine, 1952. Vytlačili Severoslo-
venské tlačiarne, n. p., základný závod v Martine.
Graficky upravil Dušan Sulc.
Obálka (kolorovaný linoryt a sádzané písmo),
frontispic a 10 farebných ilustrácií (kolorované
linoryty), koncovka (kresba). Kníhtlač, brož.
1952
116. Timrava: SKÚSENOSŤ 8°
Vydala MS v Martine, 1952, v edícii Hviezdoslavova
knižnica, zv. 9. Vytlačili Stredoslovenské tlačiarne,
n. p., základný závod v Martine.
Erontispic (kresba). Kníhtlač, polopl.
117. Romain Rolland: JÁN KRIŠTOF (I. zväzok) 8°
Vydala MS v Martine, 1952. Vytlačili Stredoslo-
venské tlačiarne, n. p., základný závod v Martine.
Graficky upravili K. J. Pecho a O. A. Klapper.
Přebal a 3 celostranové ilustrácie (kresby). Kníh-
tlač, polopl.
118. Romain Rolland: JÁN KRIŠTOF (II. zväzok) 8°
Přebal a 2 celostranové ilustrácie (kresby). Kníh-
tlač. polopl. Ostatné totožné s prvým zväz-
kom.
119. Romain Rolland: JÁN KRIŠTOF (III. zväzok) 8°
Přebal a 3 celostranové ilustrácie (kresby). Kníhtlač,
polopl. Ostatné totožné s prvým zväzkom.
120. Romain Rolland: JÁN KRIŠTOF (IV. zväzok) 8°
Přebal a 2 celostranové ilustrácie (kresby). Kníh-
tlač, brož. Ostatné totožné s prvým zväzkom.
121. Charles de Coster: LEGENDA O ULÈNSPIEGLOVI
8°.
Vydal Tatran v Bratislavě, 1952, v Edícii světových
klasikov, zv. 19. Vytlačili Sevoroslovenské tlačiarne,
n. p. v Martine.
Přebal (farebná kresba a kreslené písmo), vazba,
frontispic, titulný list, 5 celostranových, 5 záhlav-
ných ilustrácií a 5 koncovick (farebná kresba),
11 celostranových ilustrácií (kresby). Kníhtlač
a ofset, celopl.
122. Ctibor Štítnický: RODINA 8°
Vydal Slovenský spisovatel v Bratislavě, 1952,
v edícii Póvodná tvorba, zv. 24. Vytlačili Tlačia-
renské závody Práca, n. p. v Bratislavě.
Přebal (farebná kresba a sádzané písmo), frontispic
a 5 celostranových ilustrácií (kresby). Kníhtlač,
brož.

1953
123. N. G. Garin: KOREJSKÉ ROZPRÁVKY 8°
Vydalo Slovenské nakladatelstvo detskej knihy,
n. p. v Bratislavě, 1953, v edícii Knižnica národnej
školy. Vytlačili Severoslovenské tlačiarne, n. p.
v Martine.
Polep (farebná kresba a kreslené písmo), predsádky,
titulný list, frontispic, 3 celostranové a 14 polstra-
nových ilustrácií (farebné kresby). Ofset, polopl.
124. Vladimír Kalytčuk: MRÁKAVA
Vydal Slovenský spisovatel’ v Bratislavě, 1953, v edícii
Svazu protifašistických bojovníkův ,,29. augusta“.
Vytlačili Pohronské tlačiarne, n. p. v Banskej
Bystrici.
Přebal (farebná kresba a kreslené písmo), polep
(farebná kresba), frontispic (kresba). Kníhtlač,
polopl.
J25. Nikolaj Tichonov: POVIEDKY O PÁKISTÁNE 8°
Vydalo Slovenské nakladatelstvo detskej knihy,
n. p. v Bratislavě, 1954, v edícii Středná škola, zv. 46.
Vytlačili Severoslovenské tlačiarne, n. p. v Martine.
Přebal (farebná kresba a kreslené písmo), polep,
frontispic, titulný list, 5 celostranových a 25 záhlav-
ných ilustrácií (farebné kresby). Ofset, polopl.
126. N. S. Leskov: ROZPRÁVKA O TULSKOM ŠKU-
EAVOM KRCHNIAKOVI A OCELOVĚJ BLCHE
8°. Vydalo Slovenské nakladatelstvo detskej knihy,
n. p. v Bratislavě, 1954, v edícii Středná škola, zv.
40. Vytlačili Grafické tlačiarne, n. p. v Bratislavě.
Predný a zadný polep (farebná kresba a kreslené
písmo), frontispic, titulný list, 2 celostranové a 19
záhlavných ilustrácií (farebné kresby). Ofset, polopl.
127. Hana Ponická: SLÁVIKOVE HUSLIČKY 8°
(vydanie prvé)
Vydalo Slovenské vydavatelstvo detskej knihy,
n. p. v Bratislavě, 1953, v edícii Knižnica národnej
školy, zv. 7. Vytlačili Severoslovenské tlačiarne,
n. p. v Martine.
Predný a zadný polep (farebná kresba a kreslené
písmo), frontispic, 23 koncoviek, 12 polstranových
a 11 záhlavných ilustrácií (farebné kresby). Ofset,
polopl.
128. Hana Ponická: SLÁVIKOVE HUSLIČKY 8°
(vydanie druhé)
Vydali Mladé létá, n. p. v Bratislavě. 1957, v edícii
Knižnica pre najmenších. Vytlačili Severoslovenské
tlačiarne, n. p. v Martine.
Predný a zadný polep (farebná kresba a kreslené
písmo), frontispic, titulný list. 11 koncoviek, 8 pol-
stranových a 10 záhlavných ilustrácií (farebné
kresby). Ofset, polopl.

1954
129. Štefan Žáry: DOLU NA JUHU 8°
Vydal Svaz spisovatelbv v Bratislavě, 1955, v edícii
Póvodná próza, zv. 64. Vytlačili Knižné závody,
n. p. v Bratislavě.
Přebal (farebná kresba a sádzané písmo), polep

70
loading ...