Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 77
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0087
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zoznani ilustrácií

1. K. May, Divokým Kurdistanom, celostranová ilustrá-
cia, tušová kresba štetcom.
2. Cvičná kresba podlá ilustračnej předlohy z knihy
K. Maya, Divokým Kurdistanom, 1936?, kresba ce-
ruzkou, 17,5 X 12, neznačené.
3. Radvanský jarmok, 1937, akvarel a ceruzka, 29,7 X 21,
neznačené.
4. Fr. Táborský, Alleluja, 1919, návrh titulného listu
a frontispice Fr. Kyselu.
5. J. Horák, Legendy, 1942, frontispice, tušová kresba
perom, 17,5 X 11, neznačené.
6. H. Sienkiewicz, Quo vadis?, 1942, celostranová ilus-
trácia, tušová kresba perom, rozměry reprodukcie
15,8 X 10,8, neznačené.
7. J. Botto, Světský vííaz, 1943, celostranová ilustrácia,
litografia kriedou, 30 x 23, neznačené.
8. J. Kostra, Ave Eva, 1943, celostranová ilustrácia,
tušová kresba perom, 24 x 17,5, neznačené.
9. E. A. Poe, Havran, 1943, tušová kresba perom,
40 X 23, značené vlavo dole: vhložník 43.
10. V. Kopečný, Pálko Ježúrik, 1945, celostranová ilus-
trácia, kolorovaná kresba, 25 X 20, značené vlavo
dole: vh 45.

11. Št. Žáry, Zaslúbená zem, 1945, ukážka strany so zá-
hlavnou kresbou, tušová kresba štetcom, rozměry
reprodukcie 7x5, neznačené, úprava D. Šulca.
12. J. Král’, Súborné dielo, 1950, celostranová ilustrácia,
linoryt s farebnou podtlačou, rozměry došky 22 x 15,5
neznačené.
13. H. Ch. Andersen, Rozprávky, 1955, ochranný obal,
kolorovaná kresba, 38,8 X 53,5, značené vpravo dole:
v. Hložník 55.
14. J. Swift, Gulliverove cesty, 1955, ochranný obal, ko-
lorovaná kresba, 38 X 56,8, značené vlavo hoře
na zástavke: v. Hložník 55.
15. D. Cosič, Daleko je slnce, 1956, frontispice, igeloryt,
rozměry došky 51,1 X 32,5, neznačené.
16. Slovenské ludové balady, 1956, celostranová ilustrácia,
litografia kriedou, rozměry reprodukcie 16 X 12, ne-
značené.
17. P. Karvaš, S námi a proti nám, 1959, celostranová
ilustrácia, litografia kriedou, rozměry reprodukcie
21,5 X 14,5, neznačené.
18. A. Bednář, Cudzi, 1960, polstranová ilustrácia, lino-
ryt, rozměry reprodukcie 7,2 x 8,8, neznačené.

Literatura

Knihy:
Vincent Hložnik — Kresby, Martin 1944. Úvodnú stať
napísal dr. Jozef Cincík.
Vincent Hložník — Grafická tvorba, Bratislava 1955.
Wagner Vladimír, Vývin výtvarného umenia na Slo-
vensku, Bratislava 1948.
Váross Marian, Slovenské výtvarné umenie 1918—1945,
Bratislava 1960.
Matuštík Radislav, Vincent Hložník (Malba a grafika
1941—1961), Bratislava 1962.

Články a štúdie o umělcově j ilustračnej tvorbě:
Vaculík Karol, Významná prehliadka českej a slovenskej
ilustračnej tvorby, Pravda, 23. apríla 1956.
r m., Cierno-biele umenie a čierno-biele vydanie, Kultúrny
život, 1956, č. 26, str. 10.

Matuštík Radislav, Na chválu ilustračného umenia Vin-
centa Hložníka, Předvoj, 1957, roč. 1, č. 2.
Gregorovičová Euba, Obrazy v knihách, Nová litera-
tura, 1957, roč. 1, č. 3.
H., Básník a dramatik ilustrácie, Večerník 16. apríla 1957.
am., Slovenský ilustrátor, Host do domu, 1957, č. 6.
Bárkányi Olga, Vincent Hložník illusztrációnak kiállí-
tása, Uj Szó 2. mája 1957.
Fodor Pavol, Výtvarné umocnenie literárnych diel,
Kultúrny život, 1957, roč. 12, č. 18.
Vaculík Karol, Ilustračné umenie Vincenta Hložníka,
Kultúrny život, 1957, roč. 12, č. 17.
Váross Marian, Styri kapitoly o V. Hložníkovi, Nová
literatúra, 1958, roč. 2, č. 9.
Kohút Leo, Svojrázny svět farébných ilustrácii, Zlatý
máj, 1961, č. 19.
Matuštík Radislav, Vincent Hložník — ilustrátor,
Knižní kultura, 1964, č. 2.
Katalog: Vincent Hložník — výstava ilustrácii, 1957
v Bratislavě. Úvodnú stať napísal Karol Vaculík.

77
loading ...