Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 131
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0145
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
skicu k oltárnemu obrazu v Hrádku a až K. Garasová
určila túto prácu za dodatočnú Winterhalterovu študijnú
kresbu podlá Maulbertschovho obrazu. Mienku K. Gara-
sovej podporuje okrem signatúry aj porovnanie kresby
s Maulbertschovou přípravnou kresbou pre Hrádek
v Albertine. Winterhalterov tah pera je ovela úzkostli-
vější, nemá sviežosť a velkorysost Maulbertschovej
Unie. Tenká, trochu roztrasená linka zotrváva na po-
drobnostiach, všetko je pre ňu rovnako důležité. Podobné
ako Maulbertsch, aj Winterhalter kresbu bohato laví-
ruje, no jeho lavírovaníe nemá ten doraz ako u Maul-
bertscha, stává sa iba pomůckou pri stvárnení výjavu,
akýmsi „kolorováním“ kresby. Uvedené rozdiely, tak
charakteristické pre vztah oboch autorov, sú příznačné
aj pre vztah oboch kresieb — odlišuj ú původný návrh
od dodatočnej kresby podlá realizovaného diela.
19 Podlá chladnejšieho koloritu a menej kvalitněj
práce je možné, že sa Winterhalter vo vačšej miere po-
dielal aj na oboch bočných oltároch v Hrádku. O hlav-
nom oltáři však můžeme předpokládat, že je vlastnoruč-
ným dielom Maulbertschovým.
20 Pretože je anjel dost nešikovné vkomponovaný
do výjavu a okrem toho sa v tejto podobě v Maulbert-
schovej tvorbě nevyskytuje, je. možné, že je výtvorem
rytca, ktorý chcel celú kompozíciu doplnit do trojúhelníka.
21 Pozři pozn. 15.
22 Niekedy aj archívně doložené Maulbertschove diela

sú slabšej kvality, čo nie je důkazom úpadku jeho tvorby,
ale rozsiahlej dielenskej produkcie, ktorá postupom
času nadobúdala u starnúceho umelca stále váčší rozsah.
23 Ako autoři obrazu nie sú vylúčení ani dvaja najdů-
ležitejší spolupracovníci F. A. Maulbertscha — Ján
Jozef Winterhalter a Felix Ivo Leicher, ktorí tvořili
aj samostatné, aj v úzkej spolupráci s Maulbertschom.
Obaja si osvojili Maulbertschov štýl natolko, že je niekedy
ťažko rozlišit ich tvorbu od Maulbertschovej a obaja
vo svojej vlastnej tvorbě velmi často preberali a obmie-
ňali kompozície velkého umelca. Za Winterhalterovo
autorstvo svědčí chladný kolorit obrazu a okolnost,
že poznal z autopsie Maulbertschov obraz v Hrádku.
V čase, keď vznikol obraz v Pruskom, nepracoval však
už v Maulbertschovej dielni, ale samostatné tvořil na
Moravě. Za F. I. Leichera hovoří zase sentimentálny
tón výjavu a málo důrazná modelácia. Leicher má však
teplejšiu farebnosť, najma v inkarnátoch, ktorú si za-
chovává ešte aj v sedemdesiatych rokoch (napr. na
obrazoch vo farskom kostole v Banskej Bystrici). K.
Garas, Felix Ivo Leicher (1727—1811). Bulletin du
Museé Hongrois des Beaux-Arts, Budapest 1958, XIII,
87 a n.; K. Garas, Joseph Winterhalter (1743—1807).
Bulletin du Museé Hongrois des Beaux-Arts, Budapest
1959, XIV, 75 a n.
24 Vytvořil vtedy nástěnné malby pre hlavný sál
na hrade v Innsbrucku (K. Garas, c. d., 222).

Ein unbekanntes Bild
aus der Maulbertsch-Werkstatt in Pruské

In Pruské, einem kleinen Städtchen bei Ilava in der
Nordwestslowakei, ist im 18. Jahrhundert vom damaligen
Gutsbesitzer Graf Franz Xaver Königsegg eine neue
Pfarrkirche gestiftet worden. Der Bau und seine Ein-
richtung, welche bis jetzt intakt geblieben sind, wurden
im Jahre 1776 beendet. Nähere Angaben über die Bau-
meister und Künstler, welche dort gearbeitet haben,
fehlen bis jetzt. Nur die Pressburger Zeitung vom 30.
September 1780 bringt einen Bericht über eine Feier-
lichkeit in der Kirche und dabei wird erwähnt, dass der
Autor des Hauptaltarbildes Franz Anton Maulbertsch sei.
Das Maulbertsch zugeschriebene Bild stellt den
Abschied der Apostelfürsten Petrus und Paulus vor der
Hinrichtung dar. Das Bild ist in der Komposition sehr
nahe mit Bildern desselben Themas verwandt, welche
in den Umkreis von F. A. Maulbertsch gehören. Das
bedeutendste Werk der Gruppe ist das von Maulbertsch
signierte Hauptaltarbild in Hrádek bei Jaroslavice in
Südmähren. In direkter Verbindung zu diesem Bild
stehen zwei Werke in Wien: eine Ölskizze in der Öster-
reichischen Galerie und eine Zeichnung in der Albertina.
In Mährischer Galerie in Brünn befindet sich eine Zeich-
nung mit derselben Komposition von J. Winterhalter
signiert und in Gerasdorf bei Wien ein Altarblatt, welches

in der Literatur als Arbeit der Fügerschule erwähnt wird.
In der Albertina ist noch ein Stich von J. Beheim mit
ähnlicher Komposition, welcher nach einem bisher
unbekannten Bild von Maulbertsch gemacht wurde.
Dieser Stich, oder die ursprüngliche Arbeit von Maul-
bertsch hat in Zurndorf in Burgenland (Österreich) dann
einem unbekannten Schüler- von Maulbertsch bei der
Komposition des Hauptaltarbildes als Vorlage gedient.
Der Vergleich des Bildes in Pruské mit Werken der
erwähnten Gruppe unterstützt im gewissen Sinn die
Nachricht in der Pressburger Zeitung. Das niedrigere
Niveau des Bildes aber im Vergleich mit gesicherten
Werken des Künstlers ist durch den bedeutenden Anteil
von Hilfskräften zu erklären. Maulbertsch war zu jener
Zeit, als die Kirche in Pruské gebaut wurde, mit einem
grossen Auftrag in Innsbruck beschäftigt, so das er,
höchstwahrscheinlich, bei dieser kleineren Arbeit eine
ältere Komposition als Vorlage auswählte und die Aus-
fertigung des Altarbildes der Werkstatt überliess. Dem-
nach wäre die Nachricht in der Pressburger Zeitung in
jenem Sinne zu korrigieren, dass das Hauptaltarbild in
Pruské nicht Maulbertsch direkt zuzuschreiben ist,
sondern dass es sich hier nur um eine Werkstattarbeit
handeln kann.

131
loading ...