Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 132
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0296
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

M. Sarthou, Požiar 1, 1963.

Krajinné transpozície sú vóbec častým zdrojom
tachistických kreácií, ako by o tom mohla svědčit
napr. aj raná poloabstraktná práca Alfréda Ma-
nessiera (*1911) Krajina so zvonicou (1944) a na-
pokon aj jeho známy Modrý přístav (1948).
Manessier je markantnou uměleckou osobnosťou,
ktorej sa bezpředmětný přejav podařilo vniesť
aj do cirkevného umenia (vitráže). K Bazainovi
a Manessierovi sa poměrně tesne priraďuje Marcel
Burtin (*1902).
O inšpirácii krajinou možno hovořit aj v súvise
s dalšími, ako sú napr. Jorj Morin a Marcel Mouly
(*1918); niektoré z ich práč sa asociujú s leteckými
pohladmi na krajinu. Mouly sa však ovel’a pozo-
ruhodnější e připomíná trochu romanticky laděným
rozměrným plátnom More, skalné steny, mraky
(1957), ktoré je kompozíciou nápadnej scénickosti
a priam svetelnej kinetickosti. Ide tu o akúsi
křižovatku predmetnosti a impresivně j abstrakcie ;
to všetko je vyjádřené syntetickým, zvrchovaným
jazykom priameho dorozumenia prostředníctvom

spola organizovaných gestových prvkov, ktoré
evokuj ú konkrétny jav stretávania sa světla a tmy
v pohybe. Mouly sa týmto dielom prezentuje ako
umelec chcenia obdobného českému maliarovi K.
Součkovi, lenže ten právě pre lipnutie na vonkajších
formách a akademických konvenciách uviazol bez-
nádejne na začiatku cesty vedúcej k vyššej miere
totality vněmu a vyjadrenia.
Jedným — ak sa to tak dá povedať— z naj-
školskejších príkladov tachizmu ako jazyka rýdzej
emócie bol obraz Búrka na moři (1963) od Jeana
Le Moala (*1909), majstra zvláštneho jazyka
farbou formulovanou do exaltovaného abstrakt-
ného rytmu akoby tupkaných škvfn. Tachizmus,
ktorý v tomto případe odhaluje svoj sugestívny
predmet v chaotickom a labilnom pulzovaní, na-
pínaní a uvolňovaní, zbližuje sa tu s americkým
maliarstvom v akcii (action painting), ktoré je
v skutočnosti osobitným odvětvím gestového ma-
liarstva. Tu platí objav pohybu ako dimenzie
priestoru, tejto — podlá mnohých teoretikov —

132
loading ...