Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 153
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0317
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2. Levoča — minorité. Portál a basilikální okno v 1. poli
jižní obvodové zdi lodi.
a v podstatě i profilací ostění se toto okno shoduje
s okny presbyteria. Jeho lavice nedosahuje úrovně
lavic ostatních oken (ani oken lodi, ani presby-
teria), okno je kratší, což naznačuje patrně, že
respektuje nějakou starší situaci. Tato starší
situace není však podmíněna portálem, jak to
interpretoval O. Schürer, nýbrž jiným jednodu-
chým gotickým oknem. Toto okno je nyní zazděno
a dnes je z něho zachován pouze hrotitý záklenek
a část ostění. Spodní větší část ostění byla odstra-
něna při dodatečném prolomení gotického portálu
do těchto míst. Portál řeže uvedené okno, z čehož
plyne, že toto okno je starší než portál. Zmíněné
spodní okno je excentricky vysunuto z osy, je po-
loženo blíže u nároží, podepřeného na koso posta-
veným opěrákem. Nad záklenkem okna probíhá
těsně pod lavicí nynějšího hořejšího dvojdílného
okna římsa, profilovaná oblým prutem a kosou
ploškou. Římsa je omezena na toto jediné pole
a obvodová zeď trojlodí nad ní mírně ustupuje. Pro
rekonstrukci původní disposice je nyní zrušené
okno důležité v dvojím směru: a) Z výše záklenku
okna možno usoudit, že toto okno patřilo bočné
lodi trojlodní basiliky,4 b) excentrická poloha okna
blíže nároží napovídá existenci užšího pole bočné
lodi v původním plánu, i když sama o sobě tato po-
loha nebyla by přímým důkazem, poněvadž ve
středověku je nepravidelné rozmístňování otvorů
u staveb úkazem poměrně častým. Rozměry pů-
vodního pole lodi bude lze určit na základě další
situace.
2. Situace v jižním křídle křížové chodby. Druhé
a třetí pole tohoto křídla od východu je odděleno
mohutným hranolovým skoseným pasem, jehož
profil odpovídá záklenkům oken vnitřní stěny
křížové chodby. Pas dosedá na severní zdi kostela
na štíhlou jehlancovitou konsolu s jednoduchou
krycí deskou. Na západní straně od pasu těsně
přiléhá k pasu proláklá patka žebra třetího pole.
Při východní straně pasu proniká do konsoly (pasu)
úsek esovitě prohnuté římsy, která má s konsolou
společnou krycí desku. Žebro druhého pole je
dvakrát ostruhově skoseno a dosedá v nápadné
3. Levoča — minorité. Pas mezi 2. a 3. polem jižního ramene
křížové chodby.153
loading ...