Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 33
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0039
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Severozápadný portál na triangli dómu r Erfurte. Štílovépole \ Trónom milosti. 1330—1340. Foto J. Žáry

Eschatologický zmysel trojičného motivu, resp. sú-
vislosť oboch základných podstát Božieho bytia, Krista
a Boha Otca, s Posledným súdom sa odráža v předpově-
di tejto finálnej události vyslovenej evanjelistom Matú-
šom (25, 34): „Vtedy povie Král’ tým, ktorí budú
sprava: Poďte, požehnaní mójho Otca, zaujmite ako
dedičstvo kráfovstvo, ktoré vám je připravené od
stvorenia světa.“ Nasledujúce vety Matúšovho textu
hovoria o Kristovej chvále charitativně] činnosti, kon-
čiacej známým výrokom: „Cokolvek ste urobili jedné-
mu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“
(Mt 25, 40). Vóbec preto nepřekvapuje, že s obrazovým
motívom Trónu milosti sa často střetáváme v spojení so
středověkými špitálnymi inštitúciami, zasvácovanými
zváčša sv. Duchu ako tretej podstatě Božieho bytia
a zároveň médiu Božej posobnosti vo svete. Známy je
predovšetkým rottweilským vplyvom poznačený reliéf
Trónu milosti s donátormi, pochádzajúci z polovice 14.

storočia, povodně umiestený v kaplnke špitálu vo
Würzburgu.87 Spomedzi analogických príkladov v od-
větví knižnej malby spomeňme zasa pašiový rukopis,
slúžiaci pri odobierkových úkonoch s umierajúcimi
pacientmi špitála v Norimbergu, zdobený na centrál-
nom mieste expresívnou ilumináciou Boha Otca s kruci-
fixem v náručí.88
S Trónom milosti zastupujúcim Krista-Sudcu v ma-
jestáte (rozšířeného najmá v románskom umění) sa
střetáváme před polovicou 14. storočia aj v juhočeskej
nástennej mal’be — vo vidieckych kostolíkoch v Hosíne
a Dráchove.89 Na Slovensku sa zasa v oblasti nástennej
mal’by vyskytuje sv. Trojica v eschatologické]’ úlohe
Sudcu na konci vekov o niečo neskór — v poslednej
tretine 14. storočia — na klenbe presbytéria kostola
v Zehre (v podobě Boha s troma hlavami) a na severnej
stene minoritského kostola v Levoči (v podobě troch
samostatných sediacich postáv) .90 Apokalyptické poní-

33
loading ...