Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 121
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0129
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
J. Jaczyg: Nákres bývalej kaplnky sv. Ladislava v bratislavskom Primaciálnom paláci (Primaciálny archív v Ostrihome). Foto
M. Malíková


Széchényho, jeho velký znak bolo vidno aj hoře
v rohu kaplnky. Celá stavba mala vzhladom na
svoju funkciu — ako dvorná kaplnka rezidencie
uherského primasa — velmi skromný charakter,
slúžila zrejme len pre súkromné pobožnosti arcibis-
kupa. V porovnaní s novou elegantnou kaplnkou
v letnom arcibiskupskom paláci, ktorú dal primas
Imrich Esterházy postavit' v rokoch 1739—40,7 ma-
la táto stavba podobu nenáročného vidieckeho
kostolíka. Nič nepoukazovalo na skutočnosť, že ide
o sakrálny priestor určený privátnej modlitbě jed-
uého z najvplyvnejších hodnostárov Uhorska.
Podlá zachovaného inventára, ktorý spísali před
demoláciou kaplnky dňa 31. marca 1780, bolo aj
vnútorné zariadenie kaplnky velmi skromné. Na-
chádzalo sa tam jedno cibórium a jedna monštran-

cia, oboje strieborné, len čiastočne pozlátené a je-
den strieborný kalich, o ktorom s v súpise pozna-
menává, že je velmi starý. Ostatně omšové nádoby
boli z cínu. Na oltáři stáli štyri mosadzené svietni-
ky, dalšie dva boli zo „žitého plechu“. Z omšových
rúch tam boli len štyri nové, málo používané, dal-
ších sedem bolo starých, poškodených.
V inventáři sa presne popisuje aj oltář. Madona
bola z dřeva, oba štípy oltára boli údajné modré,
ornamentika pozlátená. Malé sošky na štíte před-
stavovali sv. Štefana, Ladislava, Imricha a Vojtě-
cha. V kaplnke sa nachádzalo poměrně vela obra-
zov, z nich však len zobrazenie sv. Jána Nepomuc-
kého málo rám. Ostatné boli bez rámu, čiže akiste
neviseli na stene. Pochádzali pravděpodobně zo
staršej výzdoby kaplnky. O dvoch zarámovaných

121
loading ...