Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 176
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0186
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Detail tabul'ovej maïby s Herodesovou hostinou z oltára sv. Janov vo farskom kostole v Levoči, 1520. Foto T. Leixnerová

kschüssl), ktoré používali při prenášaní pokrmov
z kuchyně, aby cestou nevychladli (napr. vo výjave
Herodesovej hostiny levočského oltára dvoch Já-
nov), sitká na preosievanie korenia, dva železné
závěsné svietniky, v róznych nádobách ovos, krú-
py, pomleté obilniny, med, mýdlo, sviečky a pod.
* * *
Hodnotu kremnických inventárov znásobuje ich
naratívnosť, keď detailně a s drobnopisnou přes-
nostem zobrazili domácnost' na konci středověku.
Z kultúrnohistorického hladiska zaujímavá je pre-
dovšetkým kuchyňa komorského dvora. V tomto
období vlastnila mestianska domácnost' iba měděné
kotly, připadne 1—2 měděné hrnce; nádoby a ná-
stroje, ktoré sa nachádzali v kuchyni Kammerhofu
preto neboli běžným kuchyňským inventářem, ale

zodpovedali požiadavkám a potřebám honosných
panských kuchýň. Ich bohatá róznorodosť je do-
kladem zručnosti našich medikováčov a zároveň
poukazuje na diferenciáciu póvodného kotliarske-
ho řemesla.
V kuchynskej almaře a v prilahlej klenutej miest-
nosti uskladňovali nádoby, okrem iného stodvad-
sať kusov dřevených tanierov; zapisovatel pozna-
menal, že ich denne potrebujú štyridsať.38. Kým
skromnější dřevený stolový riad používali pri stra-
vovaní zamestnancov mincovně, zdobili cínové ta-
nière, misy a kanvice stoly pri návštěvách vzácných
hostí. Tieto, ale aj úžitkové nádoby z drahých ko-
vov, cínu, médi a mosadze z oboch súpisov repre-
zentují! zaužívané typy dobového profánneho ria-
du.
Zo strieborných nádob to bol predovšetkým
známy typ gotickej čaše (Schinpecher), ako ho po-

176
loading ...