Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 194
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0204
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
prechodnom skladovaní na hrade Červený Kameň
sa roku 1951 vrátili spät’ do Bratislavy a od roku
1965 sú začleněné do ŠSÚA. Tu prebiehali do ro-
ku 1962 práce rekonštrukcií ich pôvodného roz-
členenia.
Archívny celok „zvláštna rubrika C: súkromné
účty Pálffyovcov 1598—1774“ (amaria VIII, ladula
1 až 3), obsahujúci v 12 kartónech asi 46 000 pí-
semností, je konkrétným svedectvom, že hranice
skúmania nie sú neobmedzené. Chronologickú
kontinuitu narušili straty a navýše usporiadanie
pálffyovských archívov nebolo prehl'adné a dósled-
né už v čase ich vzniku. Stav archívov kritizovali už
v 19. storočí, například na zasadnutí roku 1825,
aktuálnu otázku spolupráce rodových archívov

s archívmi panstiev však predsa len uspokojivé
nevyriešili. Meniaci sa archiváři materiál neuspo-
riadali podlá tematických oblastí, v účtovných po-
ložkách zaznamenávali len platby bez udania mien
a miesta.
Výběr sa obmedzuje na akty, ktoré sa až na malé
výnimky týkajú stavebnej činnosti v Bratislavě sú-
visiacej s rodom Pálffyovcov. Akty sa dajú tematic-
ky rozčlenit’ na tri časti 1. Pohřeb Štefana a Jána
Pálffyho (1646). 2. Stavebné práce na pálffyovskom
„Freihofe“ pod hradom na „Zámockom kopci“,
v Bratislavě. 3. Stavebné práce na „šlachtickom
obydlí“ na Dlhej ulici (Nálepková ul.) v Bratislavě
a jednotlivé samostatné písomnosti týkajúce sa
ostatných práč pre Pálffyovcov.

Abecedný prehlad mien, pn ktorých sa da určit

konkrétné povolanie
murárski majstri
Martin Aigner
Mathias Büringer
Johann Ott (Oth)
Franz Partenhaußer (Pertenhaußer)
Bartholomäus Witweger
Georg Roßbeindtner
kamenárski majstri a kamenári
Thomas Hilger
Pietro Maino Maderno
Meister Peter
Thomas Rämmes
Georg Roßbeindtner
Lenhart Rumplmäyr
Simon Steinmäßl (Staeynmäßler)
štukatéri
Andree Bertinoli (Bertinadi)
Meister Carl
Johannes Wurzer
sochári
Joseph Blümb
Andreas Huedter
Hansen Khuen
Christoph Renfordt

— měšťan a murársky majster
v Bratislavě
— stavebný majster v Bratislavě
— meštiansky murársky majster
— meštiansky murársky majster
— meštiansky murársky majster
— kamenár a murársky majster
— kamenársky majster z Deutsch
Altenburgu (Rakúsko)
— cisársky kamenár z Viedne
— cisársky kamenár (z Viedne?)
— meštiansky kamenársky majster
— kamenár a murársky majster
— kamenársky majster v Bratislavě
— kamenársky majster v Devine
— štukatér
— štukatér
— štukatér
— meštiansky sochár vo Viedni
— sochár v Bratislavě
— sochár vo Viedni
— meštiansky sochár v Bratislavě

194
loading ...