Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 195
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0205
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
tesárski majstri
Joseph Edter
Paul Edter
Johannes Höltzl
Sebastian Leuttner (Leitner)
Leopold Wurst
stolárski majstri
Johann Philipp Becker
Heinrich Hainslman (Haindslman?)
Johann Hellfricht
maliari
Giacomo Bonanicin
Mathieß Ignäti Fidtler
Christian Khuen
Christian Kner
Christian Knörr (Khnorre), Khnörr
(Khnöre)
Johann Lauradtgundtl (Laurendgundl)
Johann Leutner (Beutner?)
Ehrenreich
Lucas Melser
ini remeselnici
Zacharias Lauffer (Laußer)
Pauli Neuholdt
Mathias Piringer
Johann Petter Reßler
Elia Widman (Windtman)
Barbara Wölfin
Caspar Zürreher

Písemnosti svedčia napriek svojmu fragmentár-
nemu charakteru o kontinuitě objednávek zadáva-
ných rodinou Pálffyovcov v dvoch spoločensko-
-historicky odlišných etapách neskorého feudaliz-
mu. Dokumenty z konca štyridsiatych rokov 17.
storočia vznikali v historickej situácii osmanskej
hrozby, ktorá sa dotýkala celej strednej Európy.
O reprezentatívnom význame objednávatelův ako
ručitelov existujúceho stavovského zriadenia svěd-
čí nepřerušená kontinuita stavebných inciatív, za-

— meštiansky tesársky majster
v Bratislavě
— meštiansky tesársky majster
v Bratislavě
— tesársky majster v Bratislavě
— tesársky majster
— tesársky majster
— meštiansky stolársky majster
— měšťan a stolár vo Viedni
— meštiansky stolársky majster
v Bratislavě
— maliar
— maliar
— maliar
— maliar
— maliarsky majster
— postriebrovač stavebného dřeva
vo Viedni
— maliar v Bratislavě
— maliar v Bratislavě
— maliar v Bratislavě
— dvorný cinár vo Viedni
— meštianski majster terázz v Bra-
tislavě
— meštiansky studniar
— meštiansky zámečnicky majster
— medirytec v Bratislavě
— tlačiarka mědirytin vo Viedni
— měšťan a zámečnicky majster
z Viedne
stierajúca kvalitativně novů politickú situáciu po
uzavretí Szátmárskeho mieru (1711). V tomto ob-
dobí víťaziaceho absolutizmu sú objednávky v sú-
vislosti so společenskou stabilitou a hospodářskou
prosperitou početnejšie.
Od polovice 17. storočia pribúdajú objednávky
týkajúce sa velkej přestavby a obnovy bratislavské-
ho cisárskeho hradu. Zodpovedal za ne palatin
disponující prvotriednymi umelcami. Zároveň sa
na svahu zámockého kopea buduje pálffyovský

195
loading ...