Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 198
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0208
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Sebastian Leuttner (Leitner), Zimmermeister
Od 2. 8. do 22. 9. (?) vykonával práce na lógii
v záhradě. Účet je z „posledného“ septembra 1652
(s. 3).
Carl...?, Stukkateur
Zaplatili mu za cestu z Bojníc (Waÿniz) do Banskej
Bystrice (Neusoh1). Vyslali ho, aby dal nalámat’ tuf
a „iné rarity“ pre bratislavská grottu. Účet je z 9.
septembra 1647 (s. 31).
sign. ÚSM Mikuláša Pálffyho a ded., kartón 245
Georg Roßbeindtner, Steinmetz und Mauermeister
Vykonal v septembri kamenárske práce vo dvore
a v záhradě grófa Mikuláša Pálffyho. Postavil krb
v izbe grófky a dva krby v izbe grófa; zhotovil nové
ostenie pre vstup do vel’kej sály a překlady dveří so
zalomenou římsou roku 1707. Roku 1708 previedol
ďalšie úpravy (s. 34).
sign. A. VIH, L.2, F.2
Frantz Partenhaußer, bürgerl. Mauermeister
Roku 1731 mu zaplatili za rozličné přestavby (s. 11,
21). Obnovil v kuchyni časť klenby a vydláždil
podlahu na priedomí (s. 81). Podlá účtu zo 17.
februára 1732 vykonal opravy v dalších hospodář-
ských priestoroch v sídelnom dome (Residenzhaus,
s. 106). V zozname z 8. júna 1735 sa uvádzajú ďalšie
opravy v panských izbách, na priedomiach a scho-
dech (s. 158).
sign. A. VIII, L. 1, F.2a
Johann Philipp Becker, bürgerl. Tischlermeister
Pauli Neuholdt, bürgerl. Träslermeister in Bratislava
Johann Petter Reßler, bürgerl. Schlossermeister
Spoločne zhotovili 6 lóžkových kresiel pre grófku
Pálffyovú v jej „Freihofe“ na bratislavskom zá-
mockom kopci (s. 145).
Lenhart Rumplmaÿr, Steinmetzmeister in Brati-
slava11
Simon Stainmäßl (StaeÿnmâBler), Steinmetzmeister
in Devin12

Vykonali kamenárske práce v panskej záhradě, za
bránu k domu „Pamkautschen (?) Haus“ im zapla-
tili 18. novembra 1722 (s. 158). Zhotovili okenné
ostenie na 6 strešných okien, 4 okná so středovou
podporou, 4 okná bez podpory. Potvrdenie za uve-
dené práce je z 8. októbra 1725 (s. 222).
Johannes Wurzer, Stukkateur
Účet za nakúpený materiál pre práce, ktoré vyko-
nal od 20. augusta do 10. novembra 1725 na sale
terene v záhradě na zámockom kopci (s. 211, 217).
Johann Ehrenreich Leutner (Beutner), Maler in Bra-
tislava13
Odovzdal zoznam rozličných svojich malieb (záti-
šia) a obnovovacích práč (o. i. v sale terene), pozlá-
til vodomet a obnovil nátěry. Za uvedené práce mu
zaplatili 21. júla 1728 (s. 324 a ď.).
sign. A. VIII, L. 1, F. 4
Leopoldi Wurst, Zimmermeister
Zaplatili mu za práce, ktoré vykonával od 6. mája
do 8. júna (bez udania roka) v bažantnici, v „Lust-
garten“ a na vodomete (s. 534).
Mathias Piringer, bürgerl. Brunnenmeister
Úplné obnovil studňu s čerpadlem. Neuvádza sa
dátum a miesto vykonanej práce (s. 536).
sign. A. VIII, L.2, F. 1
Joseph Blümb, bürgerl. Bildhauer in Wien
Zhotovil pre grófku Pálffyovú, rodenú „Zobarin“
2 páry soch z tvrdého kameňa, ktoré umiestili na
hlavné piliere. Za prácu mu zaplatili 28. septembra
(bez udania roka, s. 118). Pravděpodobně tomu
istému majstrovi patria ďalšie platby, pri ktorých sa
neuvádza druh vykonaných práč (s. 112).
sign. A. VIII, L. 1, F. 2a
V „celom“ zozname tesárskych práč, ktoré vyko-
návali v januári a februári 1725 v panskej záhradě,
sa uvádzajú rozliční remeselníci — kamenár, štuka-
tér, murár, zámečník, inštalatér, obchodník s dře-
vem (s. 177—179).

198
loading ...