Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 199
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0209
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
Joseph Edter, bürgerl. Zimmermeister in Bratislava
Připravil stavebné dřevo na nový krov nad obýva-
cou izbou vefkogrófskej excelencie v dome vedla
uličky a vykonával aj ďalšie priebežné práce od
februára do septembra 1725 (s. 180—216). 3. až 7.
septembra 1725 dokončil úplné novů krytinu stře-
chy od uličky až po dvoř a v októbri 1725 pokračo-
val v prácach na streche (s. 221).

sign. A. VIII, L. 1, F. 2a
Vykonal murárske práce na hospodářské) budově
(Hofgebäude) na zámockom kopci na stene oproti
uličke. Omietol múr a vmuroval okenné špalety,
previedol ozdobné a strešné práce. Uvedené práce
vykonával od 1. októbra do 26. októbra 1725
(s. 237 a ď„ 241).

sign. A. Vlil, L. 1, F.2
Vybudoval nový krov nad velkou predsieňou a nad
celým poschodím v 1’avej časti predného dvora.
Svedčia o tom rozličné pracovné účty z 11. až 18.
februára 1726 (s. 419) a účty z 25. apríla až 11. mája
1726 (s. 420).
Od 6. mája do 18. mája 1726 vykonával v záhradě
„Freihofu“ rozličné práce, ktoré sa v zozname bliž-
šie neuvádzajú (s. 424).
Paul Edter, bürgerlicher Zimmermeister in Bra-
tislava
Zaplatili mu za dodávky dřeva pře „Freihof“
18. 3.— 26. 3. 1729 (s. 474), 17. 4.—24. 4. 1729
(s. 476 - 477), 27. 5. -2. 7. ? 1729 (s. 479), 3. 7. až
19. 8. 1729 (s. 488).
Frantz Partenhaußer/Pertenhaußer, bürgerl.
Mauermeister14 25. 4.—11. 5. 1726 (s. 421—423),
13. 5.—18. 5. 1726 (s. 425), a 20. 5.-25. 5. 1726
(s. 426).
vykonával murárske práce na múre, pri ktorom
stoja pomarančovníky.
sing. A. Vili, L. 1, F. 2a
Podlá vyúčtovaní z 30. júla až 28. septembra 1725
vykonal murárske práce na hospodárskej budově
(Hofgebäude) pri uličke (s. 206, 214, 218, 219).
sign. A. VIII, L. 1, F. 4
Položil dlážku v dámskej izbe, vykonal stavebné
opravy (v stolovacej izbe vmuroval nové okenné
špalety) ako aj práce v kuchyni (s. 512). Účet ne-
uvádza lokalitu a dátum. Porovnaj s pracovnými
úctami S. Strainmäßlera.

3. Stavebné práce na „šlachtickom obydlí“ na Dlhej
ulici
A. VIII, L. 1, F.2
Johann Lauradtgundtl/Lauredgundï, Bauholzver-
silberer aus Wien
Dodával stavebné dřevo na velkogrófsky pálffyov-
ský dom stojací za stavovským domom (Land-
haus). Účty mu zaplatili 29. septembra 1711
(s. 372) a 7. novembra 1718 (s. 382). Na ďalšom
účte z 29. septembra 1711 nie sú údaje o účele
dodávaného dřeva.
sign. A. VIII, L. 1, F. 2a
Mathieß Ignäti Fidtler (Fidler), Malermeister15
Vykonal rozsiahle opravné a obnovovacie práce,
o ktorých svedčia účty z 1., 8. a 14. júna 1722, ale
účel vykonaných práč nie je na účtoch uvedený
(s. 11—13). Na základe zostaveného zoznamu mu
zaplatili za pozlacovanie rámov obrazov a pozla-
covanie stolov. Účet je z 1. júla 1722 (s. 143). S dá-
tumom 20. augusta 1722 mu vyúčtovali ďalšie po-
zlacovacie práce (s. 146, 159). Pozlátil tiež rodo-
kmeň s erbami a rámy, účet je bez dátumu — 1722
? (s. 161). Podlá účtu z 27. novembra 1722 pozlátil
ďalšie rámy (s. 168) a 22. marca 1723 mu zaplatili
za tri rámčeky na „indianische Manier“ (s. 170).
Na účte zo 4. júla 1723 sa uvádza pozlátenie dalších
rámov (s. 173).
Joseph Edter, bürgerl. Zimmermeister in Bratislava
Vykonal opravy v konskej stajni pri příbytku stoja-
com v meste pri „Langen Tor“. Zoznam uvádza, že
práce vykonával od 30. januára do 10. februára
1725. Vo februári uskutočnil aj ďalšie práce na
konskej stajni (s. 179).

199
loading ...