Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 200
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0210
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
sign. A. VIII, L.2, F. 1
Ďalšie práce na konskej stajni vykonával od 20.
novembra do 1. decembra 1725 (s. 197).
sign. A. VIII, L. 1, F.3
Georg Roßbeindtner/Reßbeuntnsr, Steinmetz und
Mauermeister16
Vyúčtovali mu materiál a pracovně dni, počas kte-
rých uskutočnil stavebné, štukatérske a sochárske
práce od 18. júla do 3. septembra 1710 (s. 474, 476,
477).
V „Neuen haus“ osadil krb, vymuroval komín,
vybielil izbu, renovoval práčovňu. Účty sú z 18.
apríla až 7. mája 1712 (s. 334, 335, 337). Podlá
účtov z 20. apríla až 28. apríla 1712 dodávali sta-
vebný materiál a vyvážali z domu odpad (s. 336,
339).
sign. VIII, L. 1, F.4
Bartolomäus Witweger, bürgerl. Mauermeister17
Podlá zoznamu o vykonaných prácach a dodanom
materiáli mu zaplatili za murárske a pokrývačské
práce na dome v meste. Účty sú z 1. apríla až 27.
apríla 1715 ? (s. 260, 263, 266, 351).
Johann Hellfricht, bürgerl. Tischlermeister in Bra-
tislava
V auguste 1715 zostavil zoznam převedených opráv
nábytku a zariadení (s. 344).
sign. A. VIII, L.2, F. 1
Thomas Hilger, Stienmetz aus Deutsch-Altenburg
(Rakúsko)
Roku 1724 vykonával kamenárske práce v Králo-
vej pri Senci a v Bratislavě (ostenia pre dveře a ok-
ná). V zozname sa zdórazňujú práce na spomenutej
konskej stajni v Bratislavě, pre ktorú dodali 17
kamenných lastúr, 6 okenných ostení, 2 bránové
ostenia. Účet je z 18. augusta 1725 (s. 191—193).
21. augusta 1725 dodal podstavec pre sochu sv.
Jána Nepomuckého v panskom dome. Vykonal
ešte ďalšie práce na novej konskej stajni a zhotovil
na dome okenné ostenia, ktoré osadil na straně
k mestskej priekope. Účet je z 23. júla 1/26 (s. 238),:
200

Frantz Partenhaußer/Pertenhaußer, bürgerl. Mauer-
meister18
Prevádzal stavebné práce v konskej stajni a rozličné
iné opravy obydlia roku 1725 (s. 194), přestavoval
vykurovací systém v panskom byte, účty z 21.—24.
septembra 1725 (s. 196), vybielil panskú kuchyňu,
vchod a schodisko 12. apríla 1733 (s. 263), vybielil
izby v máji 1733 (s. 264). Ďalšie úpravy, medzi
iným vybielenie izieb a vchodu vykonal roku 1734
(s. 341 a ď.).
Podlá účtu z apríla 1728 vybielil hospodářské prie-
óstory a panské izby (s. 391). Vykonal opravy v iz-
be sekretára v sídelnom dome, účet je z 15. mája
1729 (s. 418). Vybielil hlavně schodisko v sídelnom
dome, vybielil pekáreň, izbu lokaja, kuchyňu, dó-
stojnícku izbu a komoru na paštéky, o čom svědčí
účet zo 16. apríla 1729 (s. 423).
sign. A. Vlil, L.2, F.2
Podlá účtu z 30 júla 1735 mu zaplatili za přestavby
a opravy (s. 164). Účet z mája 1738 uvádza ďalšie
výdavky na materiál a opravy bez udania přesného
účelu (s. 291, 305, 349, 363).
Johannes Höltzl, Zimmermeister in Bratislava
Previedol opravy v „starom“ a „novom“ dome.
Podlá účtu z 2. až 13. októbra 1731 opravil krov
nového domu (s. 17, 67, 70). Položil nové parkety
vo velkej sále a previedol opravy v rytierskej sále.
Účet je z 5. decembra 1735 (s. 180).
sign. A. VIII, L.3, F. 1
Marthin Aigner, Bürger und Mauermeister in Bra-
tislava
Vykonal murárske práce na obydlí pri Laurinskej
bráně, účet je z 26. septembra 1652 (s. 9).
4. Dokumenty, ktoré svedčia o tom, že Ján a Miku-
láš Pállfyovci podporovali rozličné objednávky
v Bratislavě
sign. A. Vlil, L. 1, F.2
Mathias Büringer, bürgerlicher Baumeister in Bra-
tislava
loading ...