Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 233
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0243
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
29 Slovenské ludové balady. Bratislava 1948; CZAMBEL,
S.: Slovenské ludové rozprávky. Bratislava 1961 ; HORÁK, J.:
Bolo nás jedenásť. Zbojnické piesne. Bratislava 1963; Orol vták.
Výběr z poézie štúrovcov. Bratislava 1964; PODJAVORIN-
SKÁ, E. : Balady a pověsti. Bratislava 1965.
30 HUŠKA, M. A.: Jánošík a víly. Bratislava 1959; RÁZU-
SOVÁ-MARTÁKOVÁ, M.: Junácka pasovačka, Bratislava
1962; HUŠKA, M. A.: Biela plť na Váhu. Bratislava 1968;
HABOVŠTIAK, A.: Pastierik a zbojníci. Bratislava 1963; HA-
BOVŠT1AK. A.: Zlaté dukáty v Choči. Bratislava 1970;
ŠTIAVNICKÝ, J.: Kamenný král. Bratislava 1972 (v grafickej
úpravě Kamila Pechu); Bohatierske Byliny. Bratislava 1974 (v
grafickej úpravě Márie Štepkovej)
31 WILDE, O.: Salome. Bratislava 1957; BAUDELAIRE,
CH.: Kytica z kvetov zla. Bratislava 1958.
32 M1HÁLIK, V.: Generácia. Bratislava 1960; ŽÁRY, Š.:
Ikar večne živý. Bratislava 1960; ŽÁRY, Š.: Múza oblieha
Tróju. Bratislava 1965; CHATKEVIČ, J.: Zbojnické léto. Bra-
tislava 1967.
33 ONDREJOV, E.: Rozprávky z hór. Bratislava 1955;
ALEXY, Ondrejko. Bratislava 1956.
34 HAEAMOVÁ, M.: Petrišorka. Bratislava 1965; HO-
MÉR: Ilias. Bratislava 1973.
35 KORDOŠOVÁ, G. : Súčasná slovenská ilustrácia. Litera-
túra pre děti a mládež. In: Bulletin o práci s knihou medzi deťmi
a mládežou. Martin 55/1983, s. 22.
36 TWAIN, M.: Princ a bedár. Bratislava 1962; Ibis a me-
siac. Indonézske rozprávky. Bratislava 1962 (v grafickej úpravě
Dušana Šulca); ANDERSEN, H. CH.: Statočný cínový voja-
čik. Bratislava 1963; CERVANTES SAAVEDRA, M.: Dómy-
selný rytier Don Quijote de la Mancha. Bratislava 1965; Tulipá-
nová kolíska, Anglické rozprávky. Bratislava 1965: Andersen,
H. CH.: Malá mořská panna. Bratislava 1967 (v grafickej úpra-
vě Jána Ševca); HOFFMAN, E. T. A.: Luskáčik a myší král.
Bratislava 1968; D’AULNOY: Páví král. Francúzske rozpráv-
ky. Bratislava 1980; FELDEK, E.: Modrá kniha rozprávok.
Bratislava 1974; FELDEK, E.: Zelená kniha rozprávok. Brati-
slava 1983 (všetky štyri v grafickej úpravě Lubomíra Krátkého);
DOBŠINSKÝ, P.: Tri holúbky. Bratislava 1970; Tri princezně
v belasej skále. Bratislava 1972; BODENEK, J.: Koza rohatá
a jež. Bratislava 1977; Tri zlaté jablčka. Tokio 1982.
37 PUŠKIN, A. S.: Rozprávky. Bratislava 1962; LA FON-
TAINE, J. de: Bájky. Bratislava 1965; SWIFT, J.: Gulliverove
cesty. Bratislava 1981.
38 Obrova stupaj. Indonézske rozprávky. Bratislava 1965;
Sudy Katarinka. Slovenská ludová balada. Bratislava 1966 (v
grafickej úpravě Dušana Šulca); CZAMBEL, S.: Janko Gondá-
šik a zlatá pani. Bratislava 1969; DOBŠINSKÝ, P. : Popolvár.
Bratislava 1971 (obe v grafickej úpravě Kamila Pechu); Tulenia
princezná. Bratislava 1974 (v grafickej úpravě Dušana Šulca).
39 NĚMCOVÁ, B.: Král času. Bratislava 1965 (v grafickej
úpravě Kamila Pechu); Beliže mi, běli. Slovenské uspávanky,
s ilustráciami Alojza Klimu, s hudbou Jána Cikkera. Bratislava
1975.
40 RÚFUS, M.: Kniha rozprávok. Bratislava 1976.
41 VÁLEK, M.: Velká cestovná horúčka. Bratislava 1964;
ĎURÍČKOVÁ, M.: Jožko Mrkvička, spáč. Bratislava 1972.

42 ĎURÍČKOVÁ, M.: Biela kňažná, Bťátislava 1973; (v
grafickej úpravě Jána Šveca); ĎURÍČKOVÁ, M.: Prešporský
zvon. Bratislava 1976; ĎURÍČKOVÁ, M.: Dunajská královná.
Bratislava 1976 (všetky tri v grafickej úpravě Jána Šveca).
43 PODJAVORINSKÁ, E. : Čin-Čin. Bratislava 1961 ; TAN-
SKÁ, N. : Puf a Muf. Bratislava 1972 (v grafickej úpravě Ondre-
ja Mariássyho).
44 ĎURÍČKOVÁ, M.: Bohatier Kremienok. Bratislava
1965; Slawische Märchen. Bratislava 1972.
45 RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, M.: Prvý venček. Brati-
slava 1954; RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, M.: Druhý venček.
Bratislava 1957; NĚMCOVÁ, B.: Zlatá kniha rozprávok. Brati-
slava 1969.
46 RODARI, G.: Jazmínko v krajině klamárov. Bratislava
1964; NAVRÁTIL, J.: Uzlík a Nitka. Bratislava 1973 (v grafic-
kej úpravě Jána Šveca).
47 ŠTEJNHÍBEL, M.: Za smidkou chleba. Bratislava 1957;
HUŠKA, M. A.: Skalný hrad na Kriváni. Bratislava 1972.
48 AL-KOSTAN: Nevesta hór. Bratislava 1971.
49 Příběh o Jane z Arku. Bratislava 1982 (v grafickej úpravě
Márie Štepkovej).
50 Kalevala. Finsky epos. Bratislava 1976; BAMBERGER,
R.: Snehulienka a iné rozprávky. Bratislava 1982 (v grafickej
úpravě Márie Štepkovej).
51 FELDEK, E.: Rozprávky na niti. Bratislava 1970; JA-
NOVIC, T.: Dřevený tato. Bratislava 1979; Sto najsmiešnejších
rozprávok. Bratislava 1987.
52 MILLER, A.: Jankina přikrývka. Bratislava 1967.
53 ZÚBEK, E. : Zlato a slovo. Bratislava 1962; ŤAŽKÝ, L.:
Hosť majstra Čerta. Bratislava 1985 (v grafickej úpravě Vladimí-
ra Machaja).
54 MAY, K.: Winnetou I.—III. Bratislava 1964 až 1965.
Poklad v striebornom jazere. Bratislava 1966; Posledný Mohy-
kán. Bratislava 1969.
55 STRMEŇOVÁ, J.: Živá voda zadarmo. Bratislava 1966;
ZÚBEK, E.: Ríša Svätoplukova. Bratislava 1969.
56 ARTHUR, R. : Alfred Hitchcock a traja pátrači. Bratisla-
va 1970.
57 KUKUČÍN, M.: Ryšavá jalovica a iné rozprávky. Brati-
slava 1979; HVIEZDOSLAV, P. O.: Ežo Vlkolinský. Bratislava
1980.
58 STRMEŇOVÁ, J.: Doniesol ma bocian. Bratislava 1968
(v grafickej úpravě Ondreja Mariássyho); Tátoš Akbuzat. Hr-
dinský epos baškirského národa. Bratislava 1980 (v grafickej
úpravě Márie Štepkovej).
59 WOTTE, H. : Magalhaesova cesta okolo světa. Bratislava
1979; LESKOV, N. S. : Spravodlivý člověk. Bratislava 1985
(obe v grafickej úpravě Dušana Kállaya); V říši vil a škriatkov.
Bratislava 1987 (v grafickej úpravě Lubomíra Krátkého), resp.
CARROLL, L. : Alica v krajině zázrakov. Bratislava 1981 (v
grafickej úpravě Lubomíra Krátkého); MALÍNSKÝ, Z.: Veselé
vtáčie rozprávky. Bratislava 1981 (v grafickej úpravě Márie
Štepkovej); Dezember und seine Freunde. Ravensburg 1986.
60 Na podopretie tohto názoru možno uviesť veřejné uzna-
nia udelené Dušanovi Kállayovi za ilustračnú tvorbu: Zlaté
jablko BIB’73 a BIB’75, Grand Prix Bienále ilustrácií Bratislava
1983, Cena v súťaži Najkrejšie československé knihy za rok 1981

233
loading ...