Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 235
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0245
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
poézie. Kaligrafoval a graficky upravil Eubomír Krátký. Brati-
slava 1986; MARČOK, V.: Pocta Dobšinskému 1828—1885.
Kaligrafoval, přebal a typografiu navrhol Eubomír Krátký.
Bratislava 1985.
79 například PADO, J.; Životopis. Bratislava 1981; KŘIŽ-
KA, T.: Zaklínanie jari. Bratislava 1983; BREZINA, J.: Bala-
dická suita. Bratislava 1982.
80 BODENEK, J.: Dom s manzardou. Bratislava 1979 (s
ilustráciami Martina Činovského); VÂH, J. : Ja, docent Faustík.
Bratislava 1980 (s ilustráciami Kamily Štanclovej).
81 například ANDRUŠKA, P. : Villon na návštěvě. Bratisla-
va 1983 (s ilustráciami Dušana Polakoviča, přebal a väzba Pa vol
Blažo).
82 Navzdory času. Výběr z poézie M. Lajčiaka. Bratislava
1979 (s ilustráciami Nade Rappensbergerovej); LENKO, J.:
Vietor a kvet. Bratislava 1979 (s ilustráciami Jána Kováča);
BENIAK, V.: Plačůci Amor. Bratislava 1979 (s ilustráciami
Vojtěcha Kolenčíka); NOVOMESKÝ, L.: Svátý za dědinou
— Pašovanou ceruzkou. Bratislava 1979 (s ilustráciami Jána
Zelenáka); LUKÁČ, E. B.: Moloch. Bratislava 1979 (s ilustrá-
ciami Mariána Čapku). Všetky uvedené knihy v grafickej úpravě
Ladislava Vanču.
83 LUKÁČ, E. B.: Věčná parabola. Bratislava 1980;
SMREK, }.: Krásna prostota. Bratislava 1979; SLÁDKOVIČ,
A.: Marina. Detvan. Bratislava 1982; HURBAN, J. M.: Olej-
kár. Bratislava 1977 (vo všetkých uvedených knihách přebal
a vázbu navrhol Vladislav Rostoka).
84 Například BAGAR, A.: O veciach divadla. Bratislava
1970; PETŘÍK, V.: Člověk v Jégého diele. Bratislava 1976.
Knihy z edície Interpretácie, pre ktoré navrhol přebal a vázbu
Igor Imro.
85 Učím sa hovořit’. Učebnica pre 1. ročník základnej školy
pre nepočujúcich. Bratislava 1979 (s ilustráciami Svetozára Krá-
líka v grafickej úpravě Františka Trimaia); Přírodopis pre
7. ročník základnej školy pre nepočujúcich. Bratislava 1986;
Šlabikár pre I. ročník základnej školy pre nedoslýchavých.
Bratislava 1981; Výtvarná příprava pre 1. a 2. ročník Strednej
umeleckopriemyselnej školy. Bratislava 1986 (v grafickej úpravě
Pavla Blažu).
86 Zdravověda. Martin 1980 (přebal a vázba Robert Brož,
grafická úprava Ján Andel); BARTKO, D.: Neurológia. Martin
1982 (přebal a vázba Ján Andel); ZVARA, V.—HORŇAK, M.:
Urologické operácie. Martin 1983 (ilustrácie Branimír Kraker,
přebal, vázba a grafická úprava Veronika Kramárová); Z našej
přírody. Živočichy. Bratislava 1981 (ilustrácie, přebal, vázba
Jindřich Krejča, grafická úprava Alojz Mikuš); Koreniny. Brati-

slava 1983 (přebal, vázba a grafická úprava Jindřich Krejča).
87 Slovensko. Dějiny, příroda, l'ud. Kultúra 1—2. Bratislava
1972—1980 (obálka a vázba Robert Brož, grafická úprava Ti-
bor Hrabovský); Encyklopédia Slovenska I.—VI. Bratislava
1977—1982 (přebal, vázba a grafická úprava Milan Veselý).
88 Prehlad modernej algebry. Bratislava 1979 (obálka a váz-
ba Jozef Michaláč); VANOVIČ, J. : Atomová fyzika. Bratislava
1980 (přebal a vázba Eubomir Longauer).
89 MARTINČEK, M.: Chvála vody. Bratislava 1981 ; HLA-
VÁČ, E.: Martinček. Martin 1978 (vázba a grafická úprava
Robert Brož); HARVAN, L.: Tatry. Zima, šport, krása. Brati-
slava 1979 (obálka a grafická úprava Jozef Michaláč); PLICKA,
K.: Levoča. Martin 1980 (grafická úprava Robert Brož).
90 WAGNER, V. : Slovenské maliarstvo na nových cestách.
Bratislva 1942; WAGNER, V.: Peter J. Kern. Bratislava 1943;
WAGNER, V.: Vývin výtvarného umenia na Slovensku. Brati-
slava 1948; GÜNTHEROVÀ, A.: Mudroch. Bratislava 1944;
Lea Mrázová. Bratislava 1948; Zmeták. Bratislava 1949; CIN-
CÍK, J.: Grafika Eudovíta Fullu. Martin 1944; VACULÍK, K.:
Koniarek. Bratislava 1944; VÁROSS, M.: Alexy. Bratislava
1944.
91 Patria sem rozsiahle súbory knižných monografií a vydaní
o výtvarnom umění, hlavně z produkcie bývalého vydavatelstva
Tvar, neskór Pallas (edície Profily, Velká slovenská galéria,
v grafických úpravách Milana Hegara a Dagmar Dolinskej).
Častou svojej produkcie sa věnovalo vydávaniu výtvarných
publikácií vydavatelstvo Tatran (edície Albumy, Galéria mla-
dých, Intimně kresby majstrov, Knižnica priatefov výtvarného
umenia, Pamiatky městských rezervách, v grafických úpravách
Ivana Kovačeviča, Lubomíra Krátkého, Karola Rosmányho
a dalších).
92 DEKAN, J.: Velká Morava. Doba a umenie. Bratislava
1976; PAULÍK, J.: Prähistorische Kunst in der Slowakei. Brati-
slava 1976 (obe v grafickej úpravě Ivana Kovačeviča); SRNEN-
SKÁ, D.: Francúzska rokoková grafika. Bratislava 1982 (v
grafickej úpravě Zoltána Salamona); VACULÍK, K.: Mikuláš
Galanda. Bratislava 1983; ŠÁŠKY, L.: Bratislavské rokoko.
Bratislava 1982; RUSINA, I. : Renesančná a baroková plastika
v Bratislavě. Bratislava 1983 (všetky v grafickej úpravě Karola
Rosmányho); KOLNÍK, T. : Římské a germánské umenie na
Slovensku. Bratislava 1984 (grafická úprava Eva Kovačevočo-
vá); PETERAJOVÁ, E.: Albín Brunovský. Bratislava 1985 (ty-
pografia Eubomír Krátký); ŽÁRY, J.: Dvojlodbvé kostoly na
Spiši. Bratislava 1986 (fotografie Alexej Fried); HOLČÍK, Š.,
RUSINA, I.: Umenie Bratislavy. Bratislava 1987 (fotografie
Petr Paul).

235
loading ...