Państwowy Instytut Sztuki [Editor]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki — 14.1952

Page: g
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhs1952/0007
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIULETYN HISTORII SZTUKI
R. XIV, 1952

SPIS TREŚCI
ROZPRAWY
Batowski Z., Portret Stanisława Augusta „z klepsydrą11. Z notatek opraco-
wała Rothertowa Z. str. 19 — 32.Nr 2
Białostocki J., Warszawskie „Leonardiana11, str. 3 — 24.Nr 3
Detłloff Sz. ks., Ze studiów nad Witem Stoszem. Ołtarz św. Jana Chrzciciela
w Cieszynie Wielkopolskim a rzeźba szwabska. str. 25 — 56 .Nr 3
Dobrzeniecki T., Joachim Lelewel jako historyk sztuki w świetle badań drzwi
płockich i gnieźnieńskich, str. 10 — 38.,.Nr 1
Estreicher K.. „Portret damy z łasicą11 Leonarda da Vinci. Uwagi w związku
z prześwietleniem obrazu, str. 3 — 13.Nr 4
Jaworska J., Radziejowice, zespół architektoniczno-parkowy z Wieku Oświe-
cenia, str. 57 — 71.Nr 3
Kaczmarzyk D., Rzeźby nagrobkowe Jakuba Monaldiego, str. 72 — 83 . . . Nr 3
Kozakiewicz St., Malarstwo warszawskie na tle przemian gospodarczych, spo-
łecznych i politycznych w Królestwie Polskim (1815-1830), str. 33 — 61 . Nr 2
Kozakiewiczowie EL. i St., Polskie nagrobki renesansowe. Stan, problemy
i postulaty badań. Problemy ogólne, str. 62 — 132 .Nr 4
Mole W., Problem renesansu na półwyspie Bałkańskim i w Europie wschodniej,
str. 133 — 151.Nr 4
Piwocki K., Zagadnienie rodzimej twórczości w badaniach nad polskim rene-
sansem, str. 40 — 61.Nr 4
Porębski M., Problematyka historyczna w twórczości J. P. Norblina. str. 39 - 74 Nr 1
Rewski Z., Z działalności Kołłątaja na polu budownictwa, str. 3 — 18. . . . Nr 2
Starzyński./., W sprawie syntezy dziejów sztuki polskiego Odrodzenia, str. 14—39 Nr 4
Starzyński ]., Zadania historyków sztuki w świetle Konstytucji Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej, str. 3 — 9.Nr 1
MISCELLANEA
Kotula Fr., Wilkom cechu szewców w Łańcucie, str. 92 — 94 .Nr 3
Kozakiewiczowa H., Nagrobek Tomasza Sobockiego w Sobocie, str. 175 — 180 Nr 4
Miks N., Architektura pałacu biskupiego w Kielcach, str. 152 — 174 .... Nr 4
Przybyszewski B. ks., Nieznane archiwalia dotyczące Wita Stwosza, str. 62—66 Nr 2
Ryszkiewicz A., Wincenty Kasprzycki, Widok wystawy sztuk pięknych w War-
szawie w 1828 r., str. 84—91.Nr 3
Z dziarska R., Nagrobek Ks. Mazowieckich w katedrze warszawskiej, str. 180—185 Nr 4
RECENZJE
Dobrzeniecki T., Wit Stwosz. Ołtarz Krakowski, str. 67 — 74.Nr 2
loading ...