Państwowy Instytut Sztuki [Editor]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki — 14.1952

Page: 152
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhs1952/0468
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
M T S C E L L A N E A


Rye. 1. Pałac biskupi w Kielcach, fasada. (Fot. Z. Chomętowska)

NINA MIKS
ARCHITEKTURA PAŁACU BISKUPIEGO W KIELCACH1

Pałac biskupów krakowskich w Kielcach już
od dawna wzbudzał zainteresowanie wśród hi-
storyków sztuki ze względu na dużą wartość
kulturalno-artystyczną zabytku, jego niewątpli-
wie oryginalny charakter oraz znaczenie, jakie
posiada dla badań nad sztuką polską. Pisał
o nim Sobieszczański2, Łuszczkiewicz3 * i Plen-
1 Artykuł niniejszy jest streszczeniem refe-
ratu przedstawionego na kieleckiej konferencji
w sprawie badań nad sztuką polską epoki Od-
rodzenia w pocz. lipca br. Nie uwzględniona
tu została obszerna część opisowa i częściowo
analityczna.
2 Sobieszczański F. M., Zamek Biskupów
Krakowskich w Kielcach, Tygodnik Illustrowa-
ny, 1860, s. 436-438.
3 Łuszczkiewicz W., Zamek Lipowiec i jego
turmą, Sprawozdania K. H. S., t. III, s. 20; por.
też Spr. K. H. S., t. VI, s. LXXXII-III.

kiewicz'. Opracowania późniejsze zajmowały się
ubocznie historią i architekturą pałacu, poświę-
cając szczególną uwagę zagadnieniu plafonów.
Wymienić tu należy pracę Skrudlika5, recenzję
Z. Batowskiego6 oraz artykuł Wł. Tomkiewicza'.
Wyjątek stanowił opis pałacu w w. XVIII, prze-
prowadzony na podstawie inwentarza i publi-
4 Plenkiewicz R., Kielce pod wzglądem archi-
tektonicznych zabytków), Pamiętnik Kielecki,
Kielce 1901, s. 12-38.
5 Skrudlik M., Tomasz Dolabella. Jego życie
i dzieła, Rocznik Krakowski, t. XXVI, 1914.
s. 62-91.
6 Batowski Z., Recenzja pracy Skrudlika,
Kwart. Historyczny, t. XXLX, 1915, s. 3'57.
7 Tomkiewicz W., Aktualizm i aktualizacja
w malarstwie polskim XVII wieku, B. H. S.,
XIII, 1951, Nr 1, s. 74-88.

152
loading ...