Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 2.1909

Page: 51
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1909/0063
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
w.erd bedoeld. Inderdaad schijnt deze meening, overeenkomend met het destijds met
betrekking tot portretten gevolgde procédé, niet gemakkelijk te weerleggen; slechts
dan is het mogelijk, de authenticiteit eener afbeelding althans met waarschijnlijkheid te
betoogen, wanneer het afgebeelde gebouw zich onderscheidt door een geheel abnormalen
vorm en dus moeilijk kon beschouwd worden als een gefantaseerd algemeen type van
eene kerk, een burg enz. Maar dergelijke ongewone vormen komen zeer zelden voor.
Eenige jaren geleden heb ik gemeend, op een geschonden zegel, waarop eene kerk
met scheefstaanden toren was afgebeeld, eene afbeelding van Utrechts oudsten Dom
te herkennen; toen echter later een goed bewaard exemplaar van dat zegel voor
den dag kwam, bleek het, dat ik mij vergist had, want dat het ontbrekende zegel-
fragment onverwachts de abnormaliteit herstelde door eene verlenging der kerk door

het randschrift heen. Thans echter meen ik een feit te hebben aangetroffen, dat de stelling
veel aannemelijker maakt.

Het hierboven afgebeelde zegel 1) is nog bevestigd aan eene oorkonde van burge-
meesters en schepenen van Woerden d.d. 15 Maart 1394, dat aanwezig is in het archief
van het kapittel van Oudmunster te Utrecht. Het schijnt wel gewenscht, de herkomst
met nadruk te vermelden; want ieder, die het hier afgebeelde gebouw nauwkeurig
beschouwt, moet vast overtuigd zijn, eene afbeelding voor zich te hebben van onze
bekende Groote zaal op het Haagsche Binnenhof. Maar in ernst valt daaraan toch
niet te denken; welke reden zou de magistraat van Woerden gehad kunnen hebben, om
het Haagsche gebouw, dat toen in het kleine grensstadje wel vrij onbekend zal geweest

1) Het origineel is 4 c.M. in middellijn.

51
loading ...