Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 2.1909

DOI issue:
Nr. 2
DOI article:
Vogelsang, Willem: De Nachtwacht en een teekening van A. Dürer
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.19798#0066

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
DE NACHTWACHT EN EEN TEEKENING VAN A. DÜRER.

Tot Dürers laatste serie ontwerpen voor een Passio Christi, die nooit als geheel
ten uitvoer is gekomen, maar die reeds in aanleg aan rijkdom van gevallen en verdieptheid
der situaties alle vroegere behandelingen van dit onderwerp verre overtreft, behoort een
penteekening, in de breedte, voorstellend de »Kruisdraging”. Ze is gemerkt en gedateerd
1520 en bevindt zich heden in verzamelingen der Uffizi te Florence -1).

Wat er aan deze teekening in verband tot Rembrandts Nachtwacht voor merkwaardigs
is, leert een blik op onze reproducties allicht beter dan beschrijving.

Kruisdraging. Teekening van A. Dürer. Uffizi.

Legt men de reproducties naast elkaar dan vertoont de compositie de volgende
punten van overeenkomst:

1. Hoogte-verhouding van den de geheele breedte beslaanden stoet tot het geheele
blad (iets meer dan de helft der hoogte, bij smallen voorgrond).

2. Uiteenvallen der figuurstrook in drie hoofdgroepen :

bij Dürer: a. van den linker rand tot en met den beschaduwden schoudermantel
van den man die loopende den rug naar den toeschouwer keert;

1) Afgebeeld o. a. bij Knackfuss; A. Dürer p. 112 en bij Wölfflin A. Dürer; in het gedeelte
»Niederl. Reise”.

54
 
Annotationen