Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 2.1909

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.19798#0079

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
r—=n

A

i

1

O O □

k

it—

A

ii11

| □ □ □ D

AAANTEEKENINGEN OVER ALKMAAR’S MONUMENTEN.

De Redactie vroeg mij om, met het oog op het feit, dat de jaarvergadering van
den Oudheidkundigen Bond dit jaar te Alkmaar gehouden zal worden, in het Bulletin

Het Zeglis, naar C. Pronk en J. Punt (1746).

enkele »aanteekeningen” te geven, die zouden kunnen medewerken tot voorbereiding op
hetgeen men daar te zien zal krijgen. Ik heb mij bij het gevolg geven aan dit verzoek
dan ook tot vluchtig »aanteekenen” bepaald, en dat met te meer vrijmoedigheid, waar in
de aan Alkmaar gewijde bladzijden (20 tot 51) in het werk van de heeren van Arkel en
Weissman te vinden is wat voor meer in details gaande bestudeering der monumenten
noodig zal zijn; anderzijds heb ik daarom wat meer de bij hen ontbrekende historische
gegevens naar voren gebracht.

INLEIDING. — Het zijn in Alkmaar niet zoozeer de verschillende overblijfselen
uit vroeger eeuwen die het aantrekkelijk maken, het is meer de stad in haar geheel met
haar karakter van oud-hollandsche intimiteit, die ons bekoort. Hoe dat mogelijk is niet-

6

67
 
Annotationen