Deltion archaiologikon: ekdidomenon apo tēs genikēs ephoreias tōn archaiotētōn — 4.1888

Seite: 51
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch1888/0057
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1888

-________ - .

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Α'.

Άρχα&α εισαχθέντα εις τό Έθν&κόν Μουσεΐον.

1) Μέγα έπιτύμβιον άνάγλυφον ( υψ. 1,80 πλ. 1,20) όλως
εκτυπον, προερχόμενον έκ ναϊδιοσχημου μνημείου. Είνε κάλλιστον
έργον της Δ'. έκατονταετηρίδος και έν καλλίστη διατηρείται κατα-
στάσει. Ή παράστασης είνε ή συνήθης οικογενειακή. Αριστερά κά-
θηται έπι σκίμποδος προς δεξιάν έστραμμένη ηυνη, ένδεδυμένη
ποδηρη χιτώνα και ίμάτιον, καλύπτον και την κεφαλήν, και δε-
ξιουμένη προ αυτής Ίσταμένην όρθίαν έτέραν ηυναίκα, τον αυτόν
φέρουσαν ίματισμόν, ής άπτεται μικρόν της δεξιάς και δια της
αριστεράς χειρός, έν στοργή και φίλτρω αύτη προσβλέπουσα* εχει
δε τα γνωρίσματα του προσώπου νεανικά, έν ω ή ετέρα εχει τι το
μητροπρεπές έν τη περιβολή και ιδίως έν τοις καθ' έ'καστα του
λύπην και συγκίνησιν έκφράζοντος προσώπου* στηρίζεται δ' αύτη
έπι του εδάφους δια του δεξιού ποδδς και εχει την άριστεράν ήρέμα
καθημένην τω σώματι και του ιματίου απτομένην, β και άνέχει
μικρόν δι'αύτής. Μεταξύ των δύο τούτων γυναικών, εις τ6 βάθος,
ΐσταται όρθιος κατ' ένώπιον, έν ταπεινώ σχετικώς αναγλύφω πε-
ποιημένος, πο^γωνοφόρος άνήρ, ένδεδυμένος Ιμ,άτιον καταλεΐπον
γυμνον το άνο) μέρος του στήθους στηριζόμενος δια της δεξιάς έπΙ
βακτηρίας και εχων την άριστεράν πρδ του στήθους. "Οπισθεν δέ
της έπι θρόνου καθημένης ΐσταται όρθία μικρόν πρός δεξιάν έστραμ-
μένη νβάνις, φέρουσα τόν συνήθη ταΐς παιδίσκαις Ιματισμόν, μα-
κρόν στενόν χιτώνα, χειριδωτόν έπίβλημα καΐ άνάδεσμον έξ ύφάσ-

5*
loading ...