Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 4.1998

Page: 48
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha1998/0052
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
dzieła tego samego, prowincjonalnego warsztatu są opa-
trzone datą 1793 (ryc. 13).

Wśród nielicznych zachowanych elementów wypo-
sażenia warto także zwrócić uwagę na rzeźbę Chrystu-
sa Nazareńskiego (ryc. 10), przeznaczoną do ubierania
w tekstylną szatę i perukę. Cytowany zapis na temat
fundacji ołtarza w kaplicy Rzewuskich zdaje się sugero-
wać jej powstanie przed rokiem 1722. Twarz figury,
pomimo niewłaściwego odnowienia, charakteryzuje
się swoistym naturalizmem i znacznym ładunkiem eks-
presji.

W klasztorze znajdował się zespół kilkunastu całopo-
staciowych wizerunków członków rodziny Rzewuskich,
pochodzących głównie z 1. poi. w. XVIII. Niszczejące obra-

zy przeniósł do swego pałacu hr. Karol Lanckoroński66, a
obecnie większość z nich należy do zbiorów Lwowskiej
Galerii Obrazów.

Zespół kościoła i klasztoru Karmelitów w Rozdole ist-
nieje dziś w swym zasadniczym zrębie architektonicznym,
a szczęśliwie zachowane archiwalia pozwoliły na odtwo-
rzenie głównych faktów z jego dziejów. Okres powojen-
ny przyniósł jednak zniszczenie wyposażenia wnętrza
świątyni, decydującego o jego charakterze i wartości. Jak-
kolwiek kościół znów służy wiernym, strat w jego tkance
artystycznej nie uda się już nigdy odrobić.

06 Informacja Prof. Karoliny Lanckorońskiej.
loading ...