Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Editor]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 27.1902

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.41308#0059

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
DIE ARBEITEN ZU PERGAMON 1900 —1901

49

Kolumne II.
2 — — — — — — Ω N H
— Ω N A Λ
— — — E Y Μ E
5 — — — — - - Γ Ω I
— — — — — — — E N Ο Y
— _ __ _ __ __ — — Y TT A
— — — — - - — — — \ AP
—- — — — — —■ — — i E Σ
-— — — — — τούς δ3 έ]κβεβλη-
τ 5 κότας τον χοΰν (?) οι άμφοδάρχαι] άναγκα-
ζέτωσαν άνακαθαίρειν τον τ]όπον, καΙΓ ά
αν ό νόμος προστάσσευ ει δέ μ]ή, προσαγγελ-
λέτωσαν τοίς άστυνόμοις.] Οι δέ αστυνό-
μοι έκδότωσαν μετά τοΰ ά]μφοδάρχου και
20 τό διάφορον ήμιόλιον] πραξάτωσαν
τούς άπευθοΰντας παραχρ]ήμα- καί ζημι-
ούτωσαν δραχμ,αΐς δέκα. Έά]ν δέ τις των άμ-
φοδαρχών μή ποιήσηιτι τ]ών προγεγραμμέ-
νων, ζημιούσθωσαν υπό τ]ών αστυνόμων κα-
25 θ ’ έκαστον άτακτη μα δ]ραχμαϊς εΐκοσιν. Τά
δέ γεινόμενα δι]άφορα έκ των επίτι-
μων άποδιδόΒΙω]σαν έκ μηνός εις μή-
να τοίς ταμίαι,ς' κ]αΙ ύπαρχέτ[ωσα]ν, εάν
τι προσδέηται,] εις την άνακάιθαρσβν
30 των οδών, ει]ς δέ άλλο μητθέν μεταναφε-
ρέύωσαν. Τη]ς δέ [π]ράξεως καί των άλλων
πάντ]ων έπιμ[ελ]είσθωσαν οί αστυνόμοι.
Έά]ν δέ τι μη ποιήσ[ω]σιν ούτοι των γεγραμ-
μένων ζημιοΰσθχοσαν υπό των στρατη-
35 γών καί τοΰ επί της πόλεως καθ’ έκαστοι'
άτακτη μα δραχμαις πεντήκοντα. Καί κα-
τατασσέσθω καί αΰτη ή ζημία εις [τά] προγε-
ATHEN. MITTEILUNGEN XXVII. 4
 
Annotationen