Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 3
DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0009
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Revue ARS
a
dějiny umenia na Slovensku

i
Umeleckohistorická revue, ktorú týmto číslom otvárame, představuje určitý medzník vo vývine
dějepisu výtvarných umění na Slovensku: situácia v našom vednom odbore dozrela do stádia, keď sa
nevyhnutné žiada vydávat popři knižných monografiách a popři časopise, venovanom súčasnej
výtvarnej tvorbě (Výtvarný život), aj revue pre teóriu a dějiny umenia so širším časovým
a problémovým rozpátím. Takéto periodikum má spíňat súbežne niekolko úloh:
Po prvé, bude zveřejňovat výsledky umeleckohistorického a výtvarnoteoretického výskumu
na Slovensku najma vo formách, ktoré doteraz v našej publicistike ohýbali. Okrem krátkých
a kratších časopiseckých článkov na jednej straně a knižných publikácií na straně druhej tu dosial'
prakticky nebola možnost uveřejnit odbornú štúdiu stredného rozsahu, ale ani menšin
vedeckovýskumnú zprávu alebo glosu, hoci právě v týchto publikačných formách spočívá tažisko
rozvoj a našej historickej a umenovednej disciplíny.
Po druhé, keďže sme přesvědčení, že výsledky vědeckého výskumu v teorii a dějinách umenia
na Slovensku sú alebo móžu byť přínosem do širších dějin umenia strednej Európy, chceme
uveřejňovat závažnejšie štúdie v cudzích jazykoch (pričom budú opatřené slovenským resumé).
Ostatně příspěvky, publikované v slovenčině, majú cudzojazyčné resumé. Předpokládáme, že v tejto
podobě bude naša revue všestranné použitelná doma, ako aj v zahraničí.
Po tretie, popři výsledkoch umeleckohistorického bádania slovenských pracovníkův zveřejňujeme
aj příspěvky a materiály od českých vedcov a, pochopitelné, chceme získat aj zahraničných autorov
najma pre témy, ktoré majú vztah k slovenskému umeniu, alebo majú širší teoretický
a umeleckohistorický dosah. Veríme, že touto cestou sa nám podaří nadviazať plodné odborné
kontakty a urobit problematiku slovenského dějepisu umenia predmetom širšieho medzinárodného
záujmu. Sme přesvědčení, že si to vysoká hodnota uměleckých pamiatok z viacerých epoch
na Slovensku objektivně zasluhuje.
2
Pracovníci v dějinách umenia na Slovensku dlho nemohli pomýšlať na vlastně periodikum. Ovela
aktuálnejšou sa javila otázka časopisu pre súčasnú výtvarnú tvorbu, no ani ona sa neriešila bez
ťažkostí. V období medzi dvoma vojnami, keď sa vlastně konstituoval samostatný slovenský výtvarný
život, vôbec sa nepodařilo založit výtvarnú revue. Nahrádzali ju, pravdaže len čiastočne, existujúce
literárně a všeobecne kultúrne časopisy (najmä Slovenské pohlady a Elán), vydávanie
umeleckohistorických publikácií (na tomto poli mala najváčšie zásluhy Matica slovenská)
a uverejňovanie muzeologických bulletinov (pre dějiny umenia na Slovensku máju určitý význam
publikácie Muzeálnej slovenskej společnosti).
Až po oslobodení roku 1945 nastali priaznivejšie podmienky pre velkorysejšie organizovanie
výtvarného života na Slovensku, a tým aj pre založenie osobitného výtvarného časopisu. Bolo však

3
loading ...