Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 43
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0051
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
7-Hlavný oltář kostola
vo Visňovom z r. 1838.


nických majstrov. Zaffiri po opätovnej žiadosti
dostal finančnú podporu, ale už roku 1774 mu smrť
zabránila v ďalšej práci.15
Po kratšej prestávke kremnickí majstri znovu
pokračovali v stavbě, ktorá trvala celé polstoročie.
Velké starosti im spósobovalo nevládne podnebie
višňovskej doliny. Pracovat mohli iba v naj-
teplejších letných mesiacoch. Najváčšou pře-
kážkou bol však nedostatek finančných prostried-
kov. Roku 1782 nový kostel mal už střechu, ale

zaklenutý bol iba v presbytériu.16 Loď zaklenuli
kremnickí majstri pod vedením Antona Zimermana
na sklonku 18. storočia.17 Interiér kostola bol
upravený podlá póvodných plánov, len navrho-
vané kompozitně pilastre s úsekmi kladia boli
zaměněné toskánskými s priebežným zalamova-
ným kládím a čiastočne sa změnil tvar organovej
kruchty. Majster Jozef Vogt, tiež Kremničan,
vypracoval nový návrh na orgánový chór.18
Odklonil sa v ňom od póvodného plánu. Kým

43
loading ...