Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 143
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0157
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
57 X 67 cm. Dolná část s nápisem vl’avo dolu:
COMITATVS / POSONIENSIS / Germanis PRES-
BVRG dicti / Delineatio Geographica / Ex prototype
Micoviniano desumta, et multis in / locis, praeser-
tim quo ad Hungaricarum et Slavi- / carům vocum
iustiorem orthographiam / emendatior reddita.
Curantibus Homannianis / Heredibus / Norim-
bergae / A. 1757, mědirytina a lept, kolorované
žitým akvarelom na bielom papieri, 33,7 x 54,
57 X 67 cm, značené vl’avo dolu: I. E. Alber.4
Nad signatúrou pohl’ad na bratislavský hrad
s podhradím, před ním v popředí alegorická skupina
postáv. Inv. č. C II. 929.
Pohl ad na Bratislavu podlá Georga Hoefnagla
v diele: P. BERTU / COMMENT ARIORVM /
RERVM GERMANICARVM / Libri Třes...
Amstelodami / apud Joannem Janssonium / Anno
1616, str. 640. Na liste hoře: Presburg POSONIUM
uel Pisonium vt Lazius Hungariae vrbs, mědiryti-
na, žltkastý papier, 13,5 x 18,8, 17,7 x 23,5 cm.
V knihe JACOBI TOLLII / EPISTOLAE
ITINERARIAE / ex Auctoris Schedis Postumis /
/ Recensitae, Suppletae, Digestae / Annontationi-
bus, Observationibus et / Figuris adornatae / cura
et studio / HENRICI CHRISTIANI HENNINII /
SECUNDA EDITIO / - AMSTELAEDAMI /
Apud JOANNIS OOSTERWYK Bibliopol. op den
Dam 1714. per illustri domino Nicolao Witsen. -
Pri kapitole: Jacobi Tollii Epištola Itineraria
V. iter Hungaricum ad Perillustrem. . . Dodonem
baronem de lun — et Kniphausen atď. sú od Jana
van Vianen5 tri ilustrácie, zobrazujúce mestá
Vyšehrad, Ráb a Komárno. Komárno, mědirytina
na bielom papieri, 15 x 12,8, 20,4 x 13,5, 23,4 x
18,6 cm, značené vpravo dolu: I. Vianen f„ dolu
legenda: A. Templům vêtus, et Hungarorum
Coemiterium properineas B. Oppidum Comorra
C. Turris sivé spécula Hungarorum D. Templům
Hungarorum E. Calcariae Fornanes F. Comorrae
minimen tlím, sivé Arx G. Templům Germanorum
H. Turris arcis I. Pons navalis K. Propugnaculum
Pontis, vpravo hoře: Pag. 148. Pohl’ad na město
a pevnost z mierneho nadhl'adu, obklopené Váhom
a Dunajom, cez ktorý vedie pontonový most,
doplňa pěkná štafážová skupina jazdcov a mešťa-
nov. Nad městskou panorámou na stuhe je nápis:
COMARONIVM sivé COMORRA. Je to dielo
dohřej úrovně, svedčiace o rutinovanom vedu-
tistovi okruhu amsterodamskej grafiky 17. stor.6
Početná séria městských vedút vyšla v pozoru-

hodnej knihe moralit a přísloví r. 1624 „Thesaurvs
philo-politievs. Hoc est: emblemata sivé moralia
politica . . . Opera, studio ac inventione Danielis
Meissneri ... Zu Franckfurt am Mayn / bey
Eberhard Kiesern / Burgern vnd Kupfferstechern
daselbst zufinden.“ V Gdaňsku majú neskoršie
vydanie tejto knihy, ktorá obsahuje už aj vy-
obrazenia Nových Zámkov, Košic, Komárna
a Filakova. Kniha má názov: Daniel Meissners
P. L. C. / SCIAGRAPHIA COSMICA / oder /
Eigentliche Abbildung Achthundert der mehren-
theils vornehmsten Städte, Vestungen und Schlös-
ser / so allenthalben in allen Theilen der Welt
berühmt sing. Deren jedlichen schöne Emblemata,
auch Lateinisch und Teutsche Verse, zu der
Augen und des Gemüths Ergezung / beygefüget
worden. Nürnberg / in Verlegung Paul Fürstens
/ Kunst und Buchhändl. Seel. Witwe und Erben.
1678.7 V „pars octava“ na straně 85 sú vyobrazené
Nové Zámky, mědirytina, 7 x 14,5, 10 X 15,
15,5 x 18,5 cm, hoře nápis: Wer viel schwärtzt,
lengt auch viel. / Neuhäusel in Ungarn. Dolu pod
obrazom: Opportuna loqui quoquemulta et idonea
fari / Non est eiusdem: Garrulus omnis atrox.
Was gilts, ich treff das rechte Ziel, / Welcher
viel schwätzt, der lengt auch viel. / Ins gmein,
ein Schwätzer iedersrift / Steckt voller Btrug
und arge lift. Vpravo höre: H 85. — Pohl’ad na
hviezdicové opevnènie z mierneho nadhl'adu,
vl’avo v prvom pláne postava polovníka.
Na straně 88 je obraz Košic, mědirytina,
7 X 14,3, 9,6 X 14,7, 15,5 x 19, neznačené. Vpra-
vo hoře: H 88 a nápis v střede: QVATVOR
PERNICIOSA HOMINI. Cassav in Ungarn. Dolu
verš: Tristia atque Venus potusque cibique libido,
/ Aer et impurus multa creata necant. / Frau
Venus und die Traurigkeit, / Unreiner Lufft
auch die Geilheit / Zum trincken, wie auch Herr
Vielfrass / Tödten viel Menschen glaub nur das. —
Pohl’ad na opevněné město s vodnou priekopou.
V popředí na okrúhlom stole čaše a misky, na ktoré
fúka hlava „větra“ cez srdcia prepichnuté šípmi
a vznášajúce sa nad předměstím.
Na straně 84 Komárno, mědirytina, 7 X 14,5,
9.7 x 15,2, 15,5 x 18,6, neznačené, vpravo hoře:
84 a text uprostřed: Eines Glück ist des andern
Unglück. Comorra in Ungarn. Dolu: Hora bona
est homini nullo (Proverbia dicunt / / Sit mala
quin alicui: sic leve currit onus. / Eines Glück /
sagt man ins Gemein / / Kan auch des andern

143
loading ...