Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 7
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0167
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Kotol na zemi, nad ktorým sa vznáša Hrajnoha,
má byť podlá pověstí naplněný dukátmi. Z oboch
stráň kotlá vidieť akési symetricky usporiadané
zakvitnuté výhonky. Sú však aj také obrazy,
na ktorých tento detail ohýba, na ktorých sú
namiesto nich dva nízké stromce, ba sú aj malby
takéhoto typu bez ktoréhokolvek z týchto prvkov.
Ak by sme připustili výklad, podlá ktorého spo-
menuté výhonky symbolizujú plameň, potom by
sme tu narážali na zaujímavý ikonografický odkaz
doby ešte predgotickej, v ktorej bolo priame
zobrazovanie plameňa tabu.
Zbojníci bývajú zobrazení v bielych priliehavých
nohaviciach, iba Jánošík mává nohavice červené.
V záujme vystupňovania dekoratívnej pósobivosti
obrazu niektorí ludoví maliari podávajú figúry

zbojníkov striedavo v červených a bielych noha-
viciach, čo — pravda — len podčiarkuje celkovú
ornamentálnu väzbu obrazu. Všetci sú opásaní
širokým koženým opaskom, majú zelené košele
a cez plecia na vojenský spósob přepásané remenné
prevesy. Na nohách majú obuté krpce a na hlavě
už opísané válcovité klobúky.
Výjav s „Jánošíkovou družinou“ je situovaný
akoby před abstraktně pozadie, z ktorého vystu-
puj ú takmer bez plastického vyvinutia ihličnaté
stromy ako nevyhnutný atribút všetkých ludových
malieb na skle s jánošíkovskou tematikou.
Vo váčšine prípadov bývá obraz zhora ohrani-
čený úzkou, volánkovite upravenou červenou dra-
périou, čo dává celému výjavu charakter akejsi
scénickej výpravnosti. Přitom nemóže byť bez

7. Jánošíkova družina.

Rušné kolorovaný oceloryt od neznámého grafika. Okolo roku 1830.


7
loading ...