Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 45
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0205
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
11. Ján Jakub Stunder, Podobizen mladého světlovlasého
muža, okolo 1800, olej.

progresívnejšie metody buržoázneho podnikania.
Pozoruhodná Podobizeň grófa Emanuela Csákyho
z roku 1799 svědčí o inšpirácii na ranom preroman-
tickom prúde, ohlasujúcom sa zrejme pod vplyvom
Viedňou sprostredkovaných podnetov anglického
maliarstva. 0 sentimente a nostalgii, vmalovanej
do tváře mladého muža, odievajúceho sa i správa-
júceho sa přitom ešte vo vědomí starých rodových
výsad, s „vrodenou“ aristokratickou povýšeneckou
nonšalantnosťou, nenechává nás na pochybách ani
dobové příznačný text rozvinutého svitku, spočí-
vajúceho na ozdobnom, vyrezávanom podstavci.
Citové podfarbenie súčasne narúša reprezentatívny
účin, ktorý z vy čaj ne navodzuje podobizeň s posta-
vou zobrazenou po kolená.
Podobizeň Júlie Máriássyovej, manželky grófa
Alexandra Csákyho, malovaná o rok neskór, vkom-
ponovaná ako poprsie do oválového orámovania,
sa meštiansky „zdemokratizovanému“ ponímaniu
přibližuje aj svojím kompozičným typom. Senti-
mentům, vyjádřeným najma pohladom si přitom
uchovává taktiež istú lyrickú notu, ktorá strohý
klasicistický výraz zmierňuje. Prostota a jedno-duchost šatu spodobenej už samy hovoria o ideo-
vých zámeroch a estetických ideáloch doby.39
Popři portrétoch maluje Stunder pre Emanuela
Csákyho aj dve talianske krajinky.40 Tieto práce,
o ktorých sa Kazinczy v jednom svojom liste
vyjádřil velmi kriticky,41 boli vyhotovené údajné
podlá rytinových předloh. Dnes ich nevieme s isto-
tou identifikovat. Pravděpodobně ide o dve ne-
signované krajinky z depozitářů Štátneho kaštiela
v Markušovciach, ktoré svojím názorom — v zhode
s předlohou azda úmyselne archaizujúcim — na-
vodzujú dojem práč z polovice 18. storočia.
V súhlase s běžnými dobovými požiadavkami po-
četnejšie sú, pravda, Stunderove práce portrétně.
K podobizniam, vytvořeným Stunderovou rukou,
priraďujeme s istými výhradami na podklade po-
rovnávacieho rozboru aj Podobizeň neznámej dámy
v atlasovom živótiku so škrobeným čipkovým go-
lierom z majetku Maďarskej národnej galérie, pri-
písanú dodatočne Jánovi Jurajovi Lumnitzero-
vi. Spósob podania tejto podobizně by nasvědčoval
vročeniu do přelomu 18. a 19. storočia, oděv

12. Ján Jakub Stunder, Podobizeň dievéatka z rodiny
páyovcov, 1802, olej.

45
loading ...