Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 66
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0226
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
plátno, 70 X 52. Značené vpravo pri 1’avom pleci:
,,J. Stunder.“ V súkromnom majetku. Foto Magyar
Jánosné, Budapešť 1959.
14. Ján Jakub Stunder, Podobizen starého muža v sláv-
nostnej hodnostárskej rovnošate. Okolo 1800. -
Olej, plátno, 123 x 92,5. Neznačené. V zbierkach
Slovenskej národnej galérie v Bratislavě. Foto Slo-
venská národná galéria v Bratislavě, 1962.
15. Ján Jakub Stunder, Podobizen barona Imricha Zaya.
1807. — Olej, plátno, 48,5 x 60. Neznačené. V zbier-
kach Vlastivědného múzea v Bojnieiach. Foto F.
Hideg 1965.
16. Ján Jakub Stunder, Podobizen baronky Márie Zayo-
vej, rod. Calisiovej. 1807. — Olej, plátno, 48,5 X 60.
Značené: „Stunder pinxit 1807 Neosolii.“ V zbier-
kach Vlastivědného múzea v Bojnieiach. Fotoarchív
Vlastivědného múzea v Bojnieiach.
17. Ján Jakub Stunder, Podobizeň Júlie Máriássyovej,
vydatej Csákyovej. Okolo 1800. — Olej, 88 X 65
(rozměry uvádzané vrátane rámu). Značené vpravo
pri pleci spodobenej: ,,J. Stunder.“ Nezvěstné, obraz
známy len z fotoreprodukcie. Foto archív Statného
východoslovenského múzea v Košiciach, záběr z roku
1933.
18. Ján Jakub Stunder, Podobizeň mladého muža v prúž-
kovanej veste (podobizeň grófa Štefana Fáya). Okolo
1810. — Olej, plátno, 70 x 51,5. Neznačené. V zbier-
kach Slovenskej národnej galérie v Bratislavě. Foto
archív Slovenskej národnej galérie v Bratislavě.
19. Ján Jakub Stunder, Podobizeň košického ev. a. v. ka-
zatela Michala Kováča. 1801? — Olej, plátno, 71,5 X
52,8. Značené vpravo dole, asi vo výške ’/j: „J.
Stunder.“ V zbierkach Východoslovenskej galérie
v Košiciach. Foto J. Haščák, 1962.
20. Ján Jakub Stunder, Podobizeň Kláry Kováčovej,
rod. Lisznyayovej, manželky ev. a. v. kazatela
v Košiciach. 1801? — Olej, plátno, 71,5 x 52,8. Zna-
čené vpravo dole, asi vo výške 1/3: ,,J. Stunder.“
V zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach.
Foto J. Haščák, 1962.
21. Ján Jakub Stunder, Podobizeň muža s bokombra-
dami. Okolo 1808. — Olej, plátno, 68 X 52,5. Zna-
čené vpravo nad plecom spodobeného: ,,J. Stunder.“

V zbierkach Madarskej národnej galérie v Buda-
pešti. Foto Magyar Jánosné, Budapešť 1959.
22. Ján Jakub Stunder, Podobizeň Johany Prónayovej,
rod. Telekiovej. Okolo 1808. — Olej, plátno, 60,5 X
52,5. Značené vpravo dole: „J. Stunder.“ V zbierkach
Historickej obrazárně Maďarského národného múzea
v Budapešti. Foto archív Historickej obrazárně Ma-
ďarského národného múzea v Budapešti, 1959.
23. Ján Jakub Stunder, Podobizeň Júlie Benickej, rod.
Szeleckcj. Okolo 1809. — Olej, plátno, 56 X 43,7.
Značené vpravo dole: ,,J. Stunder.“ V zbierkach His-
torickej obrazárně Maďarského národného múzea
v Budapešti. Foto Historickej obrazárně Maďarského
národného múzea v Budapešti.
24. Ján Jakub Stunder, Podobizeň Petra Kubínyiho.
1807. Olej, plátno, 60,5 X 47,5. Značené vlavo
dole: ,,J. Stunder Ano 1807.“ V zbierkach Historickej
obrazárně Maďarského národného múzea v Buda-
pešti 1959. Foto archív Historickej obrazárně Maďar-
ského národného múzea v Budapešti.
25. Ján Jakub Stunder, Podobizeň muža z rodiny Be-
nickovcov. Okolo 1807. — Olej, Značené vpravo dole:
,,J. S.“ V súkromnom majetku. Obraz známy len
z fotoreprodukcie. Foto E. Köszeghy, okolo 1940.
26. Ján Jakub Stunder, Podobizeň dámy v čepci. 1810.
— Olej, plátno, 58,5 x 45,5. Značené vpravo dole
„J. Stunder“. V súkromnej zbierke v Košiciach. Foto
F. Hideg 1963.
27. Ján Jakub Stunder, Podobizeň Janky Hlivayovej,
tety banskobystrického mešťanostu Michala Rárusa.
Okolo 1810. — Olej, plátno, 56 x 44,2. Značené vlavo
dole, v dolnej štvrtine: ,,J. Stunder.“ V zbierkach
Vlastivědného múzea v Banskej Bystrici. Foto F.
Hideg, 1962.
28. Ján Jakub Stunder, Podobizeň neznámého zemana.
1810. — Olej, plátno, 56 x 42,2. Značené vpravo
dole „J. Stunder 1810“. V zbierkach Slovenskej ná-
rodnej v Bratislavě. Foto archív Slovenskej národ-
nej galérie v Bratislavě.
II. Ján Jakub Stunder, Podobizeň Michala Rárusa, ne-
skoršieho banskobystrického mešťanostu. Okolo 1807.
— Olej, plátno, 55,8 X 44,3. Značené vpravo dole, asi
vo výške 1/3: „J. Stunder.“ V zbierkach Vlastivědného
múzea v Banskej Bystrici. Farebné výťažky J. Macák.

66
loading ...