Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 145
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0309
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

G. Schneider, Kompozicia, 1964.

kom iného rodu bol druhý umelcov vystavený
obraz s názvom Metachronizmus (1965), ktorý
nesie na sebe znaky programové primitivizujúcej
neuhladenosti a ťažkopádnosti tzv. umenia v su-
rovom stave (l’art brut). Tento obraz je vytvořený
v takmer monochrómnej tónině hnědých a žitých.
Je zaujímavý aj po technologickej stránke —
vznikol nanášaním suchých pigmentov a miestami
aj jemne plaveného piesku na speciálně připravený
a reliéfně predformovaný lepkavý základ.
VII
Záverom možno len konstatovat, že súčasné
francúzske maliarstvo je stále sa obohacujúcou
a inšpirujúcou zložkou světověj výtvarnej kultúry.
V posledných přibližné troch desaťročiach přešlo
dramaticky diferencovaným vývojom. Úlohu ka-

talyzátora nových tvořivých sil zohrala v ňom
abstraktna orientácia, ktorá ho obohatila o nové
obsahové a formové zložky. Abstraktná orientácia
přitom nielenže ovplyvnila předmětný přejav po-
zoruhodnej časti súěasných francúzskych umelcov,
ale podlieha aj sama ovplyvneniu objektívnym
prejavom.
Francúzski maliari nás přesvědčili, že im ide
stále o umenie ïudskej podstaty, o umenie tvořené
zváčša i z hïadiska objektívnej reality, i z hladiska
ontologie člověka. Vcelku si přitom uchovávajú
svoj příslovečný zmysel pre mieru, jasnost a har-
monickosť. Len člověk předpojatý móže zotrvávať
na stanovisku, vyhlasovanom u nás vulgarizátormi
obdobia kultu, že moderné francúzske umenie pri-
náša vo svojom celku rozklad společenských hod-
not a že sa orientuje osudové na to, čo je zú-
falé, dezorientované, ba scestné, a čo preto od-
umiera.

145
loading ...