Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 152
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0316
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Postup stavby minoritského kostela v Levoči

Jaroslav Bureš

Soubor levočských minoritských staveb je nej-
důkladněji a nejpodrobněji v literatuře zhodnoce-
nou stavbou žebravých řádů na Slovensku. Exis-
tuje řada zpracování z hlediska historického i umě-
leckohistorického. Předválečné práce o klášteře
a kostele (V. Wagner, 0. Schürer) postavily spo-
lehlivou faktografickou základnu, která potom
určila výsledky nejnovějších pojednání. O. Schü-
rer1 se podrobně zabýval otázkou stavebního vý-
voje minoritského komplexu a došel rozborem ke
stanovení tří stavebních etap. Se Schfirerovým
rozvržením postupu stavby do tří fází se v podstatě
ztotožňují B. Kovačovičová a A. Cidlinská.2
V. Kotrba určil dva úseky — nejprve presbyte-
rium a jedno pole trojlodí a potom budování lodi

a dokončení celé stavby.3 Dosavadní literatura se
shoduje v základních poznatcích — totiž, že 1. na
počátku výstavby minoritských staveb v Levoči
bylo provedeno presbyterium klášterního kostela
a 2. že loď tohoto kostela byla na počátku za-
mýšlena a budována jako síňové trojlodí. V tomto
příspěvku chci upozornit na archeologická data,
na jejichž základě možno vyslovit názor o původ-
ním basilikálním projektu klášterního kostela.
Nejprve přehlédnu situaci na stavbě, která se zdá
indikovat změny v pravidelném budování lodi.
1. Situace u prvního východního pole na jižní
stěně lodi. V ose pole je proraženo okno, které je
velikostí a proporcemi odlišné od ostatních oken
jižní stěny lodi. Charakterem kružbových vzorců

1. Levoča — minorité, Půdorys klášterního kostela a přilehlého ramena ambitu.


152
loading ...