Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 161
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0325
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
maloval diela skutočne unikátně a len sám,
v dielni Rogera van der Weyden vznikajú prvé
obrazy, malované v niekolkých exemplároch. Po-
dobné pracovala i dielňa Diericka Boutsa,5 ktorá
dodávala už spomínané velmi oblúbené diptychony
s Trpiacim Kristom a Bolestnou Máriou. Tak vzniká
diptychon v parížskom Louvri, v londýnskej Ná-
rodnej galérii a inde, alebo zachované len jednotlivé
časti, buď Mária alebo Kristus. Túto produkciu
preberá aj Dierickov syn Aelbreclit, ktorý v Lou-
vaine mal po dlhé roky prosperujúcu dielňu vďaka
tejto činnosti až do svojej smrti roku 1548.
Friedländer vo svojom diele o flámskom ma-
liarstve uvádza ako autentické diela Aelbrechtove
dva typy obrazu Krista bolestného, a to tri va-
rianty s Kristovou tvárou en face a pátnásť va-
riantov s poobrátenou tvárou, pričom niektoré
varianty majú aj pendanty, t. j. obrazy Bolestnej
Márie.
Obraz Kristus bolestný z majetku Slovenskej
národnej galérie je, ako sme už uvedli, příbuzný
obrazom Krista bolestného od Aelbrechta Boutsa.
Je to predovšetkým malé tondo Kristus s trnovou
korunou (kedysi v Kaufmannovej zbierke v Ber-
líne), znázorňujúce len hlavu en face. Na obraze
z Kaufmannovej zbierky koruna, spletená z troch
prútov s vysokým silným trním, pokrývá poměrně
nízké pokrčené čelo, pokryté potóčikmi zaschnutej
krvi, ktorá stékala po tváři až na krk. Obočie je
mierne zvraštené, silné vystupujúce, pod ním pri-
vreté zakrvavené oči, z ktorých tečú po tváři slzy.
Malé ústa sú pootvorené. Tvář je oválná, opticky
ju ešte viacej predížujú dva pramene rozdelenej
brady. Pod krátkým krkom je výstřih hladkého
tmavého rúcha, na pleciach po ňom splývajú
husté zvlněné vlasy.
Obraz zo Slovenskej národnej galérie opakuje
tfen istý typ tváře, avšak s hlavou mierne skloně-
nou a pootočenou dol’ava a trochu odlišným vý-
razom. Koruna je pletená z viacerých tenších
prútov s menšími ostňami, vlasy sú zahrnuté za uši
a na pleciach sa délia v tenšie zvlněné pramene.
Brada je hustejšia a nedelí sa. Zhodne ako na
obraze z Kaufmannovej zbierky aj na obraze
v Bratislavě čelo je poměrně nízké, pri kořeni nosa
mierne prechádza vo dva zřetelné hrbolky. Na
obidvoch obrazoch očné oblúky výrazné vystupu-
jú, čo zdórazňujeúzke mierne klenuté obočie, kres-
lené z tenkých čiar jednotlivých brv. Úplné zhod-
ným spósobom sú modelované oči. Majú pre-

tiahnutý mandlovitý tvar s mierne privretými
viečkami v hornej časti hlboko zapadnutými; na
obidvoch obrazoch vrásky nad viečkami vytvárajú
tú istú vlnovku, ktorá sa smerom ku koreňu nosa
štěpí na vrásky, jednu — sledujúcu obrys viečka
a druhů šmerujúcu k očnému oblúku. Záhyb pod
očným viečkom sa takisto opakuje aj na našom
obraze. Celá partia očú je malovaná velmi jem-
nými ťahmi štetca lazurovými farbami, predo-
všetkým ružovasté belmá přetkané červenými žil-
kami; na nich a na zorničkách sú tým istým spó-
sobom nasadené světlá, vyvolávajúce ilúziu zaslze-
ných očí. Úplné zhodne je modelovaný i nos, dlhý
a úzký, zakončený malou špičkou s gulatými za-
obleninami nosných dierok. Líca sú opat chudé,
mierne prehlbené. Takisto ako na obraze z Kauf-
mannovej zbierky aj na bratislavskom obraze
Kristus má ústa mierne pootvorené: sú to však tie
isté ústa opat so silnejšou spodnou perou, jasné
rozdělené na dve polovice a s dlhým rovným
žliabkom nad hornou perou. Malá brada je na
našom obraze na prednej časti holá. Krátký krk je
na obidvoch obrazoch skoro zakrytý bradou vpředu
s jemne modelovaným dvojitým výstupkom jablč-
ka, pod ktorým klúčne kosti vytvárajú pod kožou
miernu priehlbinu tvaru V.
Ten istý typ tváře s tými istými jednotlivými
časťami, avšak s celkovým trocha iným výzorom,


A. Bouts, Kristus s trnovou 'korunou. Berlín, bývalá
Kaufmanova zbierka.

161
loading ...