Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 51
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0057
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Lampa s bustou Frau Minne, Městské muzeum v Lemgu, okolo roku 1400. Foto Westfalisches Denkmalschutzamt Münster

Phyllis bola podl’a stredovekej poviedky milenkou kráfa
Alexandra a aby ho pobavila, okúzlila múdreho Aristo-
tela láskou do tej miery, že ju nosil ako kóň. K takémuto
typu svietidla patřil například velký osvětlovací roh
s pozláteným súsoším Phyllidy a Aristotela připomína-
ný roku 1387 v Mainzi.32 Spoločným znakom všetkých
týchto lámp bolo spojenie alegorickej ženskej figúry
s parohmi, klami či rohami. Tieto trofeje sú konvenč-
ným symbolom mužských vášní a rytierskeho zápasu
° priazeň dámy. Rovnako zmysel zobrazení Phyllidy
a Minne, ktoré tieto trofeje ovládajú, je jasný. Svietidlá
tohto typu sú teda predovšetkým alegóriou ženskej
ntoci.
Lampa kráfovnej Žofie sice pozostáva z klov a sošky

svätice, patří však predsa len do tej istej skupiny.
Pretože pri analogických svietidlách išlo o celkom jasnú
profánnu alegóriu, má aj ona v podtexte póvodný
zmysel. Kult sv. Kataríny bol rozšířený po celej
Europe. Casto ju zobrazovali s porazeným pohanským
cisárom Maxenciom pri nohách. Zvieracie kly pod
soškou sa z náboženského hfadiska dajú chápať ako
symbol pohanstva a spomenutého cisára. V tomto
zmysle bola lampa triumfálnym zobrazením svätice.
V profánnom zmysle bola lampa kráfovnej Žofie
konvenčnou kurtoáznou alegóriou a pravděpodobně aj
osobnou narážkou na zväzok medzi královnou a kráfom
Václavom. Dóležité je, že na lampe sa neuplatnilo
znázornenie stojacej, ale tróniacej svätice odvodené

51
loading ...