Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 157
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0165
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Sv. Trojice. Nástěnná malba v kostele v Ochtiné. 80.—90. léta 4.
století. Repro T. Leixnerová


v pražské Kapitulní knihovně, že také démon či
ďábel byli zobrazováni pomocí třech hlav nebo
tváří. Zobrazení v českém rukopise dále dokládá
miniatura ve francouzském rukopise Emblemata
biblica ze 13. století, na níž je zpodobněna trojitá
tvář satana. Obdobná ďábelská tvář se třemi rohy
na čele je zobrazena také na miniatuře francouzské-
ho rukopisu Historie o sv. Grálu z 15. století. Na
Slovensku dokládá existenci tohoto motivu poško-
zená nástěnná malba s námětem Pekla, na níž je
i nestvůra o třech tvářích, v presbytáři kostela
v Horném Jasenu.'8
Zaměřme se nyní na příklady sv. Trojice se třemi
tvářemi, které se nacházejí na Slovensku. Jedním
z nejstarších známých zobrazení je sv. Trojice se
třemi tvářemi na nástěnné malbě kostela v Ochtiné,
kterou M. Togner datuje do 80.—90. let 14. stole-
tí.'9 Trojice se třemi tvářemi se kolem roku 1410
objevuje na jihozápadním svorníku nad emporou
dvoulodí ve Velké Lomnici. Do literatury ji uvedl J.
Žáry, který ji v souvislosti s umístěním na panském
empoře Berzeviců interpretuje v duchu Panofského
jako alegorii Moudrosti.20 Vzhledem k polyvalent-
nosti významů středověkých děl tuto interpretaci
nevylučuji, i když se spíše přikláním k prioritě vý-
znamu sv. Trojice. Další památkou s námětem sv.


Sv. Trojice. Jihozápadní svorník nad emporou kostela sv. Kateřiny
ve Velké Lomnici. Kolem roku 1440. Foto J. Žáry


Sv. Trojice. Nástěnná malba v kostele sv. Ducha v Žehře. Třetí
čtvrtina 14. století. Foto J. Žáry

157
loading ...