Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: I
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0007
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
D BULLETIN

VAN DEN NEDERLANDSCHEN
OUDHEIDKUNDIGEN BOND.

- TWEEDE -
SERIE.
MRT. 1908.

Het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond verschijnt op
onbepaalde tijden, in nummers van één tot drie vel. Zes nummers vormen
een deel. De prijs per deel bedraagt f 4.— De leden van den Bond en de
correspondenten ontvangen het Bulletin gratis. Stukken voor de redactie te
zenden aan: Mr. J. C. Overvoorde, Plantsoen 43, Leiden, voorzitter, Prof. Dr.
W. Martin, Emmastraat 26, 's Hage, Prof. Dr. W. Vogelsang, Dondersstraat,
Utrecht of Mr. N. Beets, Johan-Verhulststraat 51, Amsterdam, secretaris.

□ UITGEVER: S. C.'VAN DOESBURGH, LEIDEN. □

- EERSTE -
JAARGANG.
No. 1.

INHOUD: Een woord vooraf.— De

-techniek van Vermeer

in „een meyd die melk uytgiet", door
J. Six. — 's Rijks aankoop uit de Six-
collectie, door W. Martin. — Aanwinsten
van het Stedelijk Museum „De Laken-
hal” te Leiden, door J.C. Overvoorde. —
De verbouwing van het Leidsche Raad-
huis in 1595-1597, door J. C. Over-
voorde.— De gewelfschilderingen in de
kerk der Ned. Herv. gemeente te Epe,
door Ad. Mulder. — Het werk der Com-
missie in Ned.-lndië voor oudheid-
kundig onderzoek op Java en Madoera,
door Mej. M.Tonnet.—Een schilderij van
Willem van Haecht in het Mauritshuis,
door W. Martin. — Lastman's „Opfer-
streit zwischen Orest und Pylades",
door K. Freise. — Boekbespreking, door
W. Vogelsang. — Korte mededeelingen.
loading ...