Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 92
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0106
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
HET NIEUWE KANTONGERECHT TE SCHIEDAM.

De eerste jaren van de 19de eeuw waren voor ons land de getuigen van een alge-
meene malaise in zaken, achteruitgang van handel en industrie en onzekerheid, die weinig
aanmoediging gaven voor het ontwerpen van prachtgebouwen voor particulier gebruik,

zooals de rijke koopmanshuizen

uit de 17de en 18de eeuw, die
nog van de welvaart en den
ondernemingsgeest van onze
voorouderen in die tijden ge-
tuigen. Slechts één stad genoot
juist in die jaren een onge-
kenden bloei. Door de reus-
achtige bedragen, in de distel-
leerderijen verdiend, werden
toen groote kapitalen gevormd
en het verwondert ons niet,
dat wij juist in Schiedam een
voor ons land vrijwel eenig
voorbeeld vinden van een uit
ruime beurs gebouwd koop-
manshuis uit het begin van
de 19de eeuw.

Het was de rijke brander
Cornelis Nolet, een aanzienlijk
katholiek en later maire der
stad, die zich een weelderig
ingericht heerenhuis liet zetten
op het reeds in 1780 door hem
verkregen terrein aan de Lange
Haven N°. 65, vóór zijne daar-
achter liggende branderij. De
groote inkomsten uit die fabriek
stelden hem in staat om bij
de inrichting geen kosten te
ontzien en de beste werkkrachten voor de afwerking te ontbieden. Alle versiering werd
in eigen beheer uitgevoerd en voor het sierlijke stucwerk werden Italianen ontboden.

Het verwondert ons niet, dat de legende onstond, dat dit vorstelijk huis in 1811

---C-- ^

1 . -G T


Voorgevel van het huis Lange Haven No. 65 te Schiedam ')•

1) Dit cliché werd ons welwillend afgestaan door de Redactie van het Bouwkundig Weekblad.
loading ...