Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 39
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0053
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
beeldhouwwerken, waarvan wij weten, dat zij deels in zijn onmiddellijke nabijheid waren.
De realiteit zijner omgeving geeft hij echter niet: het licht valt door een raam van een
andere constructie dan dat in van der Geest’s huis en doet, evenals de hal in het verschiet,
veeleer aan Rubens’ huis denken. x) Ook de verbinding tusschen de vertrekken is een
andere, hoewel hij boven den doorgang dezelfde figuren plaatst, die in van der Geest’s
woning naast den ingang der constcamer stonden. De ommuring van het binnenplein in
het verschiet rechts is echter weer geheel als dat op de schilderij bij Lord Huntingfïeld.

Met betrekking tot de kunstwerken, die wij niet op laatstgenoemd schilderij terug-
vinden, ligt het voor de hand, aan te nemen, dat dit werken zijn, die tijdens het bezoek
van de Aartshertogen elders in van der Geest’s huis hingen of nog niet door hem
verworven waren. De Titiaan en de Domenico Zampieri 3), die op de Haagsche schilderij
boven elkander links van den doorgang zijn afgebeeld, kunnen naar copieën, in van der
Geest’s bezit, of naar prenten zijn vervaardigd. Of het laatste het geval is, zou men door
vergelijking der kleuren kunnen uitmaken.

In ieder geval geloof ik, dat bij het Atelier van Apelles van een bepaald interieur
uit Verhaecht’s tijd geen sprake kan zijn maar dat hij, hoofdzakelijk met van der Geest’s
kunstschatten voor oogen en waarschijnlijk ook copieerend naar kunstwerken uit andere
Antwerpsche collecties (misschien ook die van Rubens) deze schilderij samenstelde, waarin
wij — door de bovengenoemde toespelingen op Rubens’ atelier en persoon — waarschijnlijk
een compliment aan den Antwerpschen Apelles Rubens mogen zien. In het kader van
dien tijd past een dergelijke aardigheid zeer zeker.

Den Haag, 25 Jan. 1908. W. MARTIN. * 1

LASTMANS »OPFERSTREIT ZWISCHEN OREST UND PYLADES«.

Unter den hollandischen Gemalden, die mit der Sammlung des Bürgermeisters
Jan Six in Amsterdam am 6. April 1702 versteigert wurden, befanden sich zwei Bilder
von Pieter Lastman, die nachst Rembrandt die höchsten Preise (230 und 200 fl.) erzielten.
Das eine, ein sehr berühmtes und von Vondel besungenes Bild, das »Paulus und Barnabas
in Lystra« darstellt, wurde im Jahre 1902 durch Herrn Dr. A. Bredius aus seiner Ver-
schollenheit in russischem Privatbesitz wieder ans Licht gezogen, im Mauritshuis im Haag
eine zeitlang ausgestellt und in diesen Blattern von Herrn Prof. Dr. Martin besprochen. !)
Dieser erkannte dann spater bei Gelegenheit der Rembrandtausstellung in Leiden 1906

1) Vgl. de opmerking in den »Cataloque Raisonné” van het Mauritshuis, 1895, blz. 460.

2) Beide thans in het Palazzo Boghese te Rome.

3) »Bulletin«, Band III Seite 263.

39
loading ...