Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 156
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0171
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Door het Bestuur zijn tot correspondeerende leden benoemd :

Douair. barones Mr. J. S. van Harinxma thoe Slooten-Collot d’Escury te Leeuwarden.
Mej. R. Visscher, archivaris te Leeuwarden, en de H. H.

Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn te Utrecht,

Mr. W. Buma te Huizum,

C. W. Dresselhuys te Culemborg,

Dr. E. Epkema te Zalt-Bommel,

Th. baron Collot d’Escury te Oostvoorne,

W. de Haas te Ysendoorn,

J. T. B. van Hasselt te Zalt-Bommel,

J. A. Hesterman Jr. te Amsterdam,

W. C. Hofkamp te Leeuwarden,

D. van Hoytema te Culemborg,

W. van Hoytema te Culemborg,

Mr. J. B. W. baron van Hugenpoth tot den Berenklauw te ’s-Hertogenbosch,

H. C. de Jongh te Zalt-Bommel,

P. Leendertz te Velp,

H. O. van Os te Zalt-Bommel,

Mr. C. W. van der Pot Bz. te Zwolle,

J. A. Ryperda te Oisterwijk.

H. A. v. Steenis te Resteren,

D. W. Stork te Hengelo,

C. J. van der Veen te Bolsward,

A. J. A. Verschraage te Breda,

J. Vinhuizen te Middelstum,

D. de Vries te Dokkum,

Dr. G. A. Wumkes te Sneek en
J. W. Wurfbain te Alkmaar.

DE HEER C. F. L. DE WILD OVER DE TECHNIEK VAN VERMEER.

De Heer de Wild geeft in het voorlaatste nummer van het Bulletin eenige geleerdheid
over complementaire kleuren ten beste, die in hoofdzaak ') juist is, zelfs mij niet verborgen
bleef, en die ik bij mijn lezers als bekend veronderstelde. Zoo bekend, dat ik het b.v.

1) Tegenover citroen geel staat violet, tegenover ultramarijn-blauw oranje. Zoo is dus de bewering
van den heer de Wild, dat het geel en blauw bij Vermeer complementaire kleuren zijn, niet geheel juist.
Maar geheel onjuist zou zijn wat hij mij laat zeggen. Wat ik werkelijk beweerd heb en nog volhoud,
is dat het sterke blauw van het boezelaar maakt dat men den blauwen glacis van den wand niet ziet
zonder er opzettelijk op te letten, dat het schelle geel van het lijfje verhindert dat men den geelen glacis
(een geheel andere kleur dan bruin geworden vernis) van het mutsje opmerkt, zoolang men het niet
afsluit. Hoe sterker dit blauw en geel zijn naast elkander en naast het rood, hoe beter zij hun werk doen.

156
loading ...