Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 158
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0173
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
in zijn praktijk misschien ook wel eens bemerkt hebben, zooals hier de oude schutterstukken
maar al te zeer leeren, dat er in vroeger tijden meer schilderijen bedorven zijn door te
veel, dan door te weinig zorg. En hij, evenmin als iemand anders, kan er voor instaan
dat die tijden niet terug zullen keeren. Daarvoor geldt mijn waarschuwing, moge zij
nooit noodig blijken 1

J. SIX.

H . .. B I H ■ — ■■■ ■ = B

NEDERL. MUSEUM VOOR GESCHIEDENIS EN KUNST. - AANWINSTEN.
In den pas verschenen catalogus van de meubelen in het Nederlandsch Museum

Figuur 1.

vindt men, p. 81 en 82 van de inleiding, even de buitenlandsche stukken gememoreerd.
Veel staat er niet op die twee bladzijden vermeld en dat moet betreurd worden. De bloeitijd
van het Noord-Nederlandsche meubel begint in het laatste vierde der 16de eeuw en is omstreeks
het midden der 17de eeuw reeds ten einde. Een korte spanne tijds! En daarin werd wel
veel goeds en veel merkwaardigs vervaardigd, waaruit de hedendaagsche meubelmaker nuttige
lessen kan trekken, maar die lessen zijn toch te eenzijdig en te beperkt om niet naar meer
te doen verlangen. In de 18de eeuw was een hopeloos verval ingetreden. Het meubel met
de Lodewijk XIV motieven heeft zich hier te lande niet behoorlijk ontwikkeld. Daarom
was het gebiedend noodzakelijk in het Museum eene kleine verzameling modellen aan te
leggen van het Fransche meubel, waarin die ontwikkeling bestudeerd kon worden. In de
laatste aflevering van het Bulletin (blz. 193) besprak ik wat reeds in dit opzicht voor het
Museum gedaan was, hoofdzakelijk wat betreft het zit-meubel. Maar even belangrijk als
het is te zien hoe een stijl zich ontwikkelt, evenzeer loont het de moeite te weten te komen,

158
loading ...