Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 229
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0244
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Eene andere ontdekking betreft de westelijke transeptpijlers, die vrij zwaar zijn en
in doorsnede het volgend figuur vertoonden.

Reeds vroeger vermoedde ik, dat men eerst later, bij het optrekken van de transeptarmen,
de oorspronkelijke kolom door eene ommanteling had versterkt, doch direkte bewijzen waren
hiervoor niet aan te geven, daar het slechts gedeeltelijk optrekken hiervan niet als afdoend
bewijs voor dit vermoeden kon gelden. Thans, nu ik door de aangebrachte stellingen het
bovenwerk kon overzien, bleek mij uit de constructie afdoende, dat werkelijk eene latere
ommanteling heeft plaats gehad, waarschijnlijk voor een niet uitgevoerd plan om de viering
te overwelven of om hierop een lantaarn te plaatsen.

De ommanteling wordt ook nog door het volgende bevestigd. Op de kolommen
van het schip vindt men op gelijke hoogte ruitvormige omlijstingen, waarin waarschijnlijk
wijkruisen omsloten waren. Op den N.-W. tran-

septpijler nu is hiervan slechts de westelijke f A

helft aanwezig, die smoort in de ommanteling. f \

Blijkbaar is dus de oostelijke helft thans onzicht- '\

baar geworden door de later tegen de kolom Ë nw. transept pijler.

aangebrachte versterking. I ; I

Bij de restauratie is ook een zeer mooi \ / /

kapiteel bloot gekomen boven een muurkolom S

in den westmuur van den zuider transeptarm. J

Het fijne beeldwerk, dat door de dikke witsel- V )

lagen onzichtbaar geworden was, vertoonde, na §t Pieterskerk te Leiden,

een zorgvuldige schoonmaak onder leiding van
den opzichter den heer Wind, eene sierlijke laat-gothische versiering van ranken, waartusschen
in het midden eene meermin. Deze ontdekking is daarom vooral merkwaardig, daar alle verdere
kapiteelen in de kerk slechts versieringen met enkelen of dubbelen koolbladrand vertoonen, en
het thans schoongemaakte kapiteel het eenig bekende in de kerk is, dat ook met figuren is versierd.

J. C. OVERVOORDE.

D KORTE MEDEDEELINGEN. D

Monumenten.

Het Rembrandt-Huis. — Door het Bestuur dier stichting is »aan allen die de kunst
beoefenen en liefhebben” een circulaire gezonden, waarin het standpunt en oogmerk van
het Bestuur kortelijk wordt toegelicht.

^ De bedoeling is, dat »ieder bezoeker, die over den drempel van het huis treedt, ongestoord
in een stemming van Rembrandt’s werk wordt gebracht”. Daarbij ligt het echter in de verste
verte niet in het plan »om, bij de inrichting van het huis, aan neiging tot namaak toe te geven”.

Bij de herstelling van het gebouw maakt het Bestuur gebruik van de diensten van
den bouwmeester de Bazel.

229
loading ...