Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 241
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0256
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
STEDELIJK MUSEUM TE LEIDEN.

Gelijk reeds in het jaarverslag over 1907 werd vermeld, ontving het Museum in het begin
van dit jaar van Dr. Paul Delaroff te Sint-Petersburg de toezegging van een tweejarig bruikleen
van het grootste gedeelte zijner uitgebreide verzameling schilderijen van Oud-Hollandsche
meesters. Slechts enkele stukken moesten hiervan uitgezonderd blijven overeenkomstig eene
reeds vroeger aan Dr. A. Bredius voor het Mauritshuis gedane toezegging. Van de overige
stukken werd in het najaar een eerste zending ontvangen, die kortgeleden tentoongesteld werd.

Het zijn 24 stukken, waaronder in de eerste plaats een kapitaal doek van Jan Steen

Jan Steen. Verzameling Dr. P. Delaroft, in bruikleen in het Stedel. Museum te Leiden.

de aandacht trekt. Het is een van die voorstellingen uit het volksleven, die Steen zoo
uitmuntend weet weer te geven. Voor een herberg zitten rechts, onder een atdak van stroo,
eenige mannen en vrouwen te drinken en te kijken naar een man en eene vrouw, die een
boerendans uitvoeren, die aan de bekende Tyroolsche dansen doet denken. Links staat de
doedelzakspeler op een verhevenheid onder een boom, waarnaast en waarachter eenige
verliefde paartjes. Op den achtergrond tegen het huis een van die prachtige kindertypen,
een klein meisje, dat uit een bierkan bij een ton staat te drinken. De ruimte tusschen de
groepen links en rechts wordt aangevuld door een hond, die het dansende paar aanblaft.
Een tafereel vol leven en werkelijkheid en prachtig van compositie en kleur. Het dansend

241
loading ...