Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: e
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0005
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
BULLETIN

van den NEDERLANDSCHEN
OUDHEIDKUNDIGEN BOND.

: TIENDE :
JAARGANG.
: No. 1. ï

Het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond verschijnt op
onbepaalde tijden, in nummers van één tot drie vel. Zes nummers vormen een
deel. De prijs per deel bedraagt f5.— De leden van den Bond en de corres-
pondenten ontvangen het Bulletin gratis. Stukken voor de redactie te zenden
aan den voorzitter Mr. Dr. J. C. Overvoorde, Plantsoen 61, Leiden, of aan
den secretaris den Heer A. O. van Kerkwijk, Nassaulaan, 's-Gravenhage;
stukken betreffende den Bond te zenden aan den waarn. Bondssecretaris
Dr. H. P. Coster, Luytenstraat 30, 's-Hertogenbosch.

TWEEDE SERIE.
S APRIL 191)

INHOUD: Ledenlijst. - Voor-

.. loopig bericht. —

Restauratiën in historischen en in
zoogenaamden nieuwen stijl, door
Adolph Mulder.—Gevraagd antwoord,
door Jan Kalf. — Modernisatie der
klokkenspel-inrichting gewenschten
in 't belang van onze oude speel-
klokken, door A. Loosjes, met re-
en dupliek. — Vijfde voorloopig ver-
slag omtrent de schilderingen in de
kap van de Zuider- of St. Pancras-
kerk te Enkhuizen, door J. Six. —
Een fraai interieur te Arnhem, door
E. J. Haslinghuis. — Het bisschops-
beeld in de kerk te Westbroek, door
S. M. — Muntvondst te Alblasserdam,
door A. O. van Kerkwijk. — De Frans
Hals van Akersloot, door J. Z. —
Boekbespreking. — Korte mede-
deelingen.

UITGEVER: S. C. VAN DOESBURGH, LEIDEN.
loading ...