Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: III
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0009
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
□ INHOUDSOPGAVE. □

« ? «

Bladz.

Ledenlijst. 1

De Jaarvergadering te Groningen, door E. J. Haslinghuis.197

Openingsrede van den voorzitter Mr. Dr. J. C. Overvoorde.205

Verslag van den waarnemenden secretaris Dr. H. P. Coster.210

Jaarverslag van den Nederlandschen Klokken- en Orgelraad.213

Officiëele berichten.8, 249

Restauratiën in historischen en in zoogenaamden nieuwen stijl, door Ad. Mulder . 9

Gevraagd antwoord, door J. Kalf. 15

Antwoord aan Dr. Jan Kalf, door Ad. Mulder.112

Modernisatie der klokkenspel-inrichting gewenscht en in ’t belang van onze oude

speelklokken, door A. Loosjes.23

Antwoord, door J. W. Enschedé.27

Dupliek, door A. Loosjes.28

De Staatsbegrooting voor 1917, door H. T. v. B.105

Het daghet in het Oosten, door J. C. Overvoorde.230

’s Rijks architectuur-museum, door H. Teding van Berkhout.252

Nederlandsch museum voor Geschiedenis en Kunst. Aanwinsten, door A. Pit . . 116

Aanwinsten van het Mauritshuis, door W. Martin.214

Aanwinsten der verzameling-Kam te Nijmegen, door A. W. Bijvanck.219

De legioenteekens in de verzameling-Kam, door P. C. J. A. Boeles.278

Naschrift, door A. W. Bijvanck.280

Noord-Hollandsch borduurwerk van 1639, door J. J. Graaf.256

Een Romeinsche koopacte uit de terp te Tolsum, door P. C. J. A. Boeles . . 275

Vijfde voorloopig verslag omtrent de schilderingen in de kap van de Zuider- of

St. Pancraskerk te Enkhuizen, door J. Six.28

Een fraai interieur te Arnhem, door E. J. Haslinghuis.30

Het bisschopsbeeld in de kerk te Westbroek, door S. M. 34

Beschrijving van Oud-Groningen, door C. H. Peters.49

Beschrijving van Oud-Groningerland, door C. H. Peters.139

ui
loading ...